Table of Contents

i Dokumentacja dotycząca utwardzania Promptu Polecenia i PowerShell w systemie Windows

Co robi ten skrypt?

  • Wyłącza Wiersz poleceń
  • Wyłącza PowerShell v2
  • Wyłącza WSMAN i PSRemoting
  • Włącza tryb ograniczonego języka PowerShell
  • Włącza logowanie PowerShell

- PowerShell Best Practices - PowerShell Constrained Language Mode - Securing PowerShell in the Enterprise - Windows Defender Hardening

Pobierz wymagane pliki:

Pobierz wymagane pliki ze strony. GitHub Repository

Jak uruchomić skrypt:

Skrypt może być lauched z wyodrębnionego GitHub downloadu w ten sposób:.

.\sos-windowsterminalhardening.ps1