W SimeonOnSecurity, dostępnym pod adresem https://simeononsecurity.com , jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez SimeonOnSecurity oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą w SimeonOnSecurity. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Informacje, które zbieramy

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które może nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać. Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

Pliki dziennika

SimeonOnSecurity stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych. Nasza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy Generatora Polityki Prywatności oraz Generatora Polityki Prywatności Online.

Jak każda inna strona internetowa, SimeonOnSecurity używa plików cookie. Te pliki cookie są używane do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie “Czym są pliki cookie”.

Google jest jednym z zewnętrznych dostawców na naszej stronie. Wykorzystuje również pliki cookie, znane jako pliki cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich wizyt na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Odwiedzający mogą jednak zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając Politykę prywatności sieci reklamowej i treści Google pod następującym adresem URL - https://policies.google.com/technologies/ads .

Nasi partnerzy reklamowi

Niektórzy reklamodawcy na naszej stronie mogą używać plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Nasi partnerzy reklamowi są wymienieni poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną politykę prywatności dotyczącą danych użytkownika. Aby ułatwić dostęp, umieściliśmy hiperłącza do ich polityk prywatności poniżej.

Partnerzy reklamowi Polityka prywatności

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych SimeonOnSecurity.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na SimeonOnSecurity, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że SimeonOnSecurity nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności SimeonOnSecurity nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności serwerów reklamowych stron trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Google AdSense i Analytics

Współpracujemy z Google AdSense i Analytics w celu optymalizacji korzystania z witryny, ulepszania naszych produktów/usług i skutecznego promowania naszych ofert. Usługi te obejmują wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzenia, zarówno własnych, jak i zewnętrznych, w celu gromadzenia danych na temat interakcji i zachowania użytkownika podczas przeglądania naszej witryny.

Korzystając z Google AdSense, możemy wyświetlać użytkownikowi ukierunkowane reklamy na podstawie jego wcześniejszych wizyt w naszej witrynie i innych witrynach. Ta spersonalizowana reklama jest możliwa dzięki wykorzystaniu reklamowych plików cookie. Ponadto Google Analytics pozwala nam gromadzić cenne informacje na temat ruchu w witrynie, zaangażowania użytkowników i innych wskaźników w celu poprawy wydajności naszej witryny.

Aby zapewnić przejrzystość i kontrolę nad preferencjami dotyczącymi personalizacji reklam, użytkownik może odwiedzić witrynę Ads Settings page to opt out of personalized advertising. Alternatively, you may choose to visit www.aboutads.info aby zrezygnować ze spersonalizowanych reklam dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, którzy wykorzystują pliki cookie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zrezygnował z wyświetlania reklam stron trzecich, inni dostawcy i sieci reklamowe mogą również wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej witrynie.

Ponieważ polityka prywatności i przepisy mogą się różnić w zależności od kraju i wydawcy, nie jesteśmy w stanie podać konkretnego języka polityki prywatności. Zalecamy jednak zapoznanie się z zasobami takimi jak Network Advertising Initiative or reviewing cookiechoices.org w celu uzyskania wskazówek dotyczących sporządzania kompleksowej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google za pośrednictwem AdSense i Analytics można znaleźć na stronie Google Privacy Policy

Microsoft Clarity

*Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć na stronie Microsoft Privacy Statement

Prawa do prywatności CCPA (Nie sprzedawaj moich danych osobowych)

Zgodnie z CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do Żądania, aby firma gromadząca dane osobowe konsumenta ujawniła kategorie i konkretne elementy danych osobowych, które firma zgromadziła na temat konsumentów. Żądania od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych konsumenta, które firma zgromadziła. Żądanie, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta. W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO

Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa: Prawo dostępu - Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę. Prawo do sprostowania - użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne. Prawo do usunięcia danych - użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami. Prawo do ograniczenia przetwarzania - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami. Prawo do przenoszenia danych - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami. W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje dla dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

SimeonOnSecurity nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.