Table of Contents

Jak zainstalować klucz produktu (GVLK) dla systemów Windows i Windows Server

Jeśli konwertujesz komputer z hosta KMS, MAK lub edycji detalicznej systemu Windows na klienta KMS, musisz zainstalować odpowiedni klucz produktu, znany również jako GVLK (Generic Volume License Key). Klucze GVLK są używane do aktywacji wolumenu za pomocą usług zarządzania kluczami (KMS). Oto przewodnik krok po kroku, jak zainstalować GVLK w systemie Windows lub Windows Server.

Zautomatyzowany skrypt instalacyjny GLVK

Skrypt musi zostać uruchomiony z poziomu administracyjnego powershell w katalogu zawierającym wszystkie pliki z pliku GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-kmsglvkactivationauto.ps1

Kroki aktywacji instalacji ręcznej

Wymagania wstępne

Przed kontynuowaniem upewnij się, że posiadasz ważny i legalny klucz produktu dla swojej wersji i edycji systemu Windows. Używanie nieautoryzowanych lub pirackich kluczy produktu jest niezgodne z warunkami korzystania z usług firmy Microsoft i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Kroki instalacji

 1. Otwórz administracyjny wiersz polecenia: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk “Start” i wybierz “Windows Terminal (Admin)” lub “Wiersz polecenia (Admin)”. Jeśli korzystasz z systemu Windows 11 lub Windows 10, możesz wyszukać “Wiersz polecenia”, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać “Uruchom jako administrator”.

 2. Zlokalizuj odpowiedni klucz produktu (GVLK): Znajdź GVLK dla wersji i edycji systemu Windows lub Windows Server z poniższej listy:

  • Windows Server 2022:

   • Windows Server 2022 Datacenter: WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
   • Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition: NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
   • Windows Server 2022 Standard: VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H
  • Windows Server 2019:*

   • Windows Server 2019 Datacenter: WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
   • Windows Server 2019 Standard: N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
   • Windows Server 2019 Essentials: WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
  • Windows Server 2016:*

   • Windows Server 2016 Datacenter: CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
   • Windows Server 2016 Standard: WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
   • Windows Server 2016 Essentials: JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
  • Click Here to See the Others

 3. Zainstaluj klucz produktu (GVLK): W administracyjnym wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, zamieniając je na <product key> z odpowiednim GVLK:

slmgr /ipk <product key>

Na przykład, aby zainstalować GVLK dla Windows Server 2022 Datacenter Edition, polecenie będzie następujące:

slmgr /ipk WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
 1. Naciśnij Enter: Po wprowadzeniu polecenia naciśnij Enter. System podejmie próbę zainstalowania określonego klucza produktu.

 2. Komunikat potwierdzający: Jeśli instalacja przebiegnie pomyślnie, powinien zostać wyświetlony komunikat potwierdzający, że klucz produktu został zainstalowany.

Jeśli nie zobaczysz komunikatu potwierdzającego lub chcesz zmusić system Windows do próby aktywacji przy użyciu klucza, wypróbuj następujące polecenia:

slmgr /ato
slmgr /dlv

Ważne uwagi

 • Zawsze upewnij się, że używasz ważnego i legalnego klucza produktu dla swojej wersji i edycji systemu Windows.
 • Polecenie “slmgr” dotyczy licencjonowania i aktywacji, więc należy go używać ostrożnie.
 • W przypadku systemów Windows 11 i Windows 10 pełna lista kluczy GVLK dla różnych edycji znajduje się w oryginalnych tabelach.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z wytycznymi licencyjnymi i warunkami świadczenia usług firmy Microsoft, aby zachować zgodność z przepisami i prawem.

*Zastrzeżenie: Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Korzystanie z kluczy produktów powinno być zgodne z warunkami licencyjnymi firmy Microsoft, a za wszelkie niewłaściwe użycie odpowiada użytkownik.

Pełna lista generycznych kluczy licencyjnych (GVLK)

W poniższych tabelach znajdują się ogólne klucze licencyjne (GVLK) dla każdej wersji i edycji systemu Windows. LTSC oznacza Long-Term Servicing Channel, a LTSB oznacza Long-Term Servicing Branch. Klucze GVLK znajdują się w poniższych tabelach:

Windows Server (wersje LTSC)

Windows Server 2022

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2022 Datacenter WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 DatacenterAzure Edition NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
Windows Server 2022 Standard VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server (wersje kanału półrocznego)

Windows Server, wersje 20H2, 2004, 1909, 1903 i 1809

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows 11 i Windows 10 (wersje Semi-Annual Channel)

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 11 ProWindows 10 Pro W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro NWindows 10 Pro N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 Pro dla stacji roboczychWindows 10 Pro dla stacji roboczych NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro dla stacji roboczych NWindows 10 Pro dla stacji roboczych N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro EducationWindows 10 Pro Education 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 Pro Education NWindows 10 Pro Education N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 EducationWindows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education NWindows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 EnterpriseWindows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise NWindows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 Enterprise GWindows 10 Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 Enterprise G NWindows 10 Enterprise G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 (wersje LTSC/LTSB)

Windows 10 LTSC 2021 i 2019

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 10 Enterprise LTSC 2021Windows 10 Enterprise LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 2021Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Wcześniejsze wersje systemu Windows Server

Windows Server, wersja 1803

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server, wersja 1709

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2012 R2

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na Itanium GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 dla systemów opartych na Itanium 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Wcześniejsze wersje systemu Windows

Windows 8.1

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 8.1 Pro GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 8 Pro NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Windows Vista

Edycja systemu operacyjnego Klucz produktu klienta KMS
Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

Referencje