Table of Contents

Co robi ten skrypt?

Wymagania:

  • Windows 10 Enterprise (Preferowany) lub Windows 10 Professional.
    • Windows 10 Home nie pozwala na konfiguracje GPO lub ASR Choć większość z tych konfiguracji nadal będzie miała zastosowanie.
    • Windows 10 “N” Editions nie jest testowany.

Pobierz wymagane pliki:

Pobierz wymagane pliki ze strony. GitHub Repository

Jak uruchomić skrypt:

Skrypt może być lauched z wyodrębnionego GitHub downloadu w ten sposób:.

.\sos-windowsdefenderhardening.ps1