Table of Contents

Skrypt automatycznej instalacji GLVK do aktywacji KMS

Rekomendowana lektura:

- Microsoft - KMS Client Keys (GLVK)

Jak uruchomić skrypt:

Manual Install:

W przypadku ręcznego pobrania, skrypt należy uruchomić z administracyjnego powershella w katalogu zawierającym wszystkie pliki z. GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-kmsglvkactivationauto.ps1