Table of Contents

Crankk vs Helium IoT

W świecie Internetu rzeczy (IoT) łączność ma kluczowe znaczenie. Wraz z rosnącym popytem na urządzenia IoT, rośnie również zapotrzebowanie na wydajne i niezawodne sieci bezprzewodowe. Dwóch znaczących graczy w obszarze łączności IoT to Crankk i Helium IoT. W tym artykule porównamy te dwie platformy i zbadamy ich funkcje, zalety i różnice.

Wprowadzenie


Crankk i Helium IoT to zdecentralizowane sieci bezprzewodowe, których celem jest zapewnienie łączności urządzeniom IoT. Sieci te wykorzystują technologie bezprzewodowe o niskim poborze mocy i dużym zasięgu, takie jak LoRaWAN, aby umożliwić komunikację urządzeń IoT na dużych odległościach. Chociaż mają one podobieństwa pod względem protokołów bezprzewodowych, istnieją znaczne różnice w ich podejściach i ofertach.

Architektura sieci


Crankk działa na Kadena Network, skalowalnej i bezpiecznej platformie blockchain. Wykorzystuje ona grupę węzłów konsensusu do walidacji świadków i zatrudnia zaufane strony trzecie (TTP) w celu zapewnienia integralności sieci. Taka architektura zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko zmowy między węzłami konsensusu a świadkami. Zdecentralizowane podejście Crankk pozwala na większą przejrzystość i eliminuje potrzebę centralnego organu.

Z drugiej strony, Helium IoT wykorzystuje architekturę peer-to-peer o nazwie “The People’s Network”. Opiera się ona na globalnej sieci hotspotów, które są fizycznymi urządzeniami zapewniającymi łączność z urządzeniami IoT. Te hotspoty wydobywają HNT (Helium Network Token) poprzez sprawdzanie zasięgu sieci bezprzewodowej i przekazywanie danych. Architektura peer-to-peer oferuje zdecentralizowane i oparte na społeczności podejście do łączności IoT.

Walidacja świadków i bezpieczeństwo


W Crankk walidacja świadków odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dokładności i wiarygodności danych. Świadkowie weryfikują informacje za pomocą TTP, co eliminuje możliwość kłamstwa węzłów na temat otrzymanych pingów. TTP może również przeprowadzać kompleksowe kontrole i porównania parametrów odbioru radiowego. To podejście oparte na wielu TTP zmniejsza ryzyko zmowy między węzłami konsensusu i świadkami.

Z drugiej strony, Helium IoT opiera się na sieci hotspotów w celu weryfikacji świadków. Hotspoty wydobywają HNT poprzez udowadnianie zasięgu i przekazywanie danych. Chociaż podejście to zachęca do uczestnictwa w sieci, proces weryfikacji świadków może być bardziej podatny na manipulacje, ponieważ opiera się na uczciwości operatorów hotspotów.

Opłaty za gaz i ekonomia tokenów


W Crankk opłaty za gaz są uiszczane w Kadena (KDA), natywnym tokenie sieci Kadena. Sieć oblicza minimalną opłatę za gaz dla operacji, zapewniając, że użytkownicy płacą minimalną akceptowalną opłatę. Ponadto inteligentne kontrakty Crankk optymalizują wykorzystanie Kadeny jako bazy danych kluczy / wartości, zmniejszając wymaganą minimalną opłatę. Aby pokryć opłaty za gaz, Crankk zapewnia dodatkowe saldo Kadena przy każdym zakupie bramy.

Helium IoT ma swój natywny token o nazwie HNT. Właściciele hotspotów wydobywają HNT, zapewniając zasięg sieci i przekazując dane. Zdobyte HNT można wykorzystać do różnych celów w ekosystemie Helium. Ekonomia tokenów Helium IoT opiera się na udziale i wysiłkach wydobywczych społeczności.

Sprzęt i opcje wydobywcze


Sprzęt “górniczy” Crankk składa się z Raspberry Pi z modułem radiowym LoRa. To energooszczędne urządzenie działa podobnie do routera Wi-Fi, zużywając minimalną ilość energii. Crankk dąży do demokratyzacji dostępu zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania, umożliwiając użytkownikom budowę własnego sprzętu i samodzielną instalację oprogramowania po udowodnieniu rentowności sieci. Początkowa oferta obejmuje obudowę wewnętrzną z podstawową anteną, a użytkownicy mają możliwość uaktualnienia do większej anteny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mogą również wybrać podwójną kopalnię z wyborem zatwierdzonych urządzeń helowych.

Helium IoT oferuje inne podejście do sprzętu górniczego. Hotspoty służą jako sprzęt wydobywczy w sieci Helium. Te hotspoty to wyspecjalizowane urządzenia wyposażone w radia LoRaWAN i elementy kryptograficzne. Helium sprzedaje własne markowe urządzenie hotspot o nazwie “Helium Hotspot”, które może być zakupione i obsługiwane przez użytkowników. Ponadto producenci zewnętrzni oferują również kompatybilne urządzenia hotspot, które mogą być używane w sieci Helium.

Opcje zakupu i rozwiązania hostowane


Crankk oferuje użytkownikom dwie opcje zakupu. Pierwszą opcją jest zakup dwóch górników, które zostaną wysłane do użytkownika w ciągu 2-3 tygodni. Ta opcja pozwala użytkownikom od razu zacząć zarabiać tokeny i zapewnia pokrycie dla ich bramki Crankk. Drugą opcją jest zakup pojedynczego “hostowanego” górnika. W tym przypadku użytkownik nadal jest właścicielem górnika, ale Crankk będzie go hostował, dopóki użytkownik nie zdecyduje się przejąć opieki. Opcja hostingu eliminuje potrzebę zarządzania sprzętem przez użytkownika i zapewnia bezproblemową obsługę.

Helium IoT oferuje podobne podejście, umożliwiając użytkownikom zakup i obsługę własnych hotspotów. Użytkownicy mogą kupować hotspoty Helium bezpośrednio od Helium lub wybierać spośród zewnętrznych producentów. Po skonfigurowaniu hotspotu i podłączeniu go do sieci Helium, użytkownicy mogą rozpocząć wydobywanie HNT i uczestniczyć w ekosystemie.

Zasięg i ekspansja


Zasięg jest kluczowym aspektem każdej sieci bezprzewodowej. Crankk ma na celu rozszerzenie zasięgu sieci poprzez zachęcanie użytkowników do tworzenia własnych bramek. Zdecentralizowany charakter Crankk pozwala na rozprzestrzenianie się bramek, zwiększając zasięg i odporność sieci. W miarę jak coraz więcej użytkowników dołącza i konfiguruje własne bramki Crankk, zasięg i dostępność sieci będą nadal rosły.

Helium IoT koncentruje się na budowaniu globalnej sieci hotspotów w celu zapewnienia zasięgu. Wykorzystując motywację do wydobywania hotspotów, Helium dąży do stworzenia zdecentralizowanej i opartej na społeczności sieci, która obejmuje różne lokalizacje geograficzne. Im więcej hotspotów dołącza do sieci, tym szerszy staje się zasięg, przynosząc korzyści urządzeniom IoT poszukującym łączności.

Wnioski


Zarówno Crankk, jak i Helium IoT oferują unikalne podejście do zdecentralizowanej łączności IoT. Crankk wykorzystuje sieć Kadena i grupę węzłów konsensusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności. Z drugiej strony, Helium IoT opiera się na sieci hotspotów peer-to-peer do weryfikacji świadków i wydobywania HNT. Każda platforma ma swoje mocne strony i zalety, a użytkownicy powinni wziąć pod uwagę swoje specyficzne wymagania przy wyborze między nimi.

Ponieważ zapotrzebowanie na łączność IoT stale rośnie, Crankk i Helium IoT mają szansę odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości sieci IoT. Niezależnie od tego, czy chodzi o nacisk Crankk na przejrzystość i bezpieczeństwo, czy też o sieć hotspotów opartą na społeczności Helium IoT, obie platformy przyczyniają się do ekspansji ekosystemu IoT.


Referencje:

  1. Crankk Website
  2. Helium IoT Website
  3. Helium Whitepaper
  4. LoRaWAN
  5. Blockchain Technology