Table of Contents

Zainstaluj Mysterium: Zdecentralizowana sieć VPN i usługa skrobania stron internetowych

Szukasz zdecentralizowanej sieci VPN i usługi skrobania stron internetowych? Nie szukaj dalej niż Mysterium. Zbudowany na blockchainach Ethereum i Polygon, Mysterium zapewnia bezpieczne i prywatne przeglądanie Internetu. Dzięki płatnościom wynoszącym średnio od 1 do 20 USD miesięcznie na węzeł na IP, stanowi to potencjalną okazję do zarobku. Ważne jest, aby pamiętać, że koszt konfiguracji aktywacji węzła wynosi 1,XX USD, a wypłaty są dokonywane w tokenie MYST. Odkryj zalety Mysterium i zwiększ swoją prywatność online już dziś!

Instalacja kontenera Docker

Aby zainstalować Mysterium przy użyciu kontenera Docker, wykonaj następujące kroki:

Zainstaluj Docker

Dowiedz się how to install docker

Instalacja kontenera Docker Mysterium

docker volume create myst_data
docker run -td --cpus=1 --dns 8.8.8.8 --dns 8.8.4.4 --dns 1.1.1.1 --dns 1.0.0.1 --dns 9.9.9.9 --hostname myst --cap-add NET_ADMIN --network=host -p 4449:4449 -p 59850-60000:59850-60000 --name myst --device=/dev/net/tun  -v myst_data:/var/lib/mysterium-node mysteriumnetwork/myst:latest --udp.ports=59850:60000 service --agreed-terms-and-conditions
ufw allow 4449
ufw allow 59850:60000/tcp

Konfiguracja kontenera Docker

  1. Przejdź do http://nodeip/#/dashboard zastępując “nodeip” adresem IP węzła. Można go znaleźć wpisując “ifconfig” w terminalu.
  2. Kliknij “start node setup”.
  3. Wklej adres portfela ERC20, na który chcesz otrzymywać nagrody i kliknij “dalej”. Możesz użyć standardowego adresu Ethereum, takiego jak jeden z adresów MetaMask.
  4. Wprowadź hasło, którego będziesz używać, aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego węzła w przyszłości. Zaznacz pole wyboru, aby zgłosić węzeł do swojej sieci.
  5. Kliknij łącze “Pobierz tutaj” i skopiuj klucz API. Wklej go z powrotem na stronę konfiguracji i kliknij “Zapisz i kontynuuj”.

Przekierowanie portów

Instrukcje dotyczące przekierowywania portów można znaleźć w następujących zasobach:

Wnioski

Mysterium zapewnia zdecentralizowaną sieć VPN i usługę skrobania stron internetowych, która pozwala zarabiać pieniądze przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa. Dzięki potencjalnym miesięcznym zarobkom w wysokości od 1 do 20 USD za węzeł na IP, oferuje on użytkownikom możliwość uzyskania dochodu. Zacznij korzystać z Mysterium i skorzystaj z jego funkcji już dziś!

Gdy skończysz, powinieneś Learn How to Secure Internet Sharing Applications

Referencje