Table of Contents

STIGS/SRGs Stosowane: - Windows Defender Antivirus V1R9

Pobierz wymagane pliki:

Pobierz wymagane pliki ze strony. GitHub Repository

Jak uruchomić skrypt:

Skrypt może być lauched z wyodrębnionego GitHub downloadu w ten sposób:.

.\sos-windowsdefenderstig.ps1