Table of Contents

Setup branding w systemach Windows 10 i Server 2016/2019/2022.

VirusTotal Scan

Jak skonfigurować pliki brandingowe

  • X] Zastąp wszystkie obrazy swoimi obrazami brandingowymi.
    • X] Logo OEM musi mieć wymiary 95x95 lub 120x20 i format “.bmp”.
    • X] Wygeneruj obraz użytkownika wraz z wariantami 32x32, 40x40, 48x48, 192x192.
    • X] Wygeneruj lub skopiuj obraz użytkownika dla obrazu gościa.

Ten skrypt wykorzystuje następujące narzędzie:

Jak uruchomić skrypt

Instalacja ręczna:

W przypadku ręcznego pobrania skrypt należy uruchomić z poziomu administracyjnego powershell w katalogu zawierającym wszystkie pliki z pliku GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-copybranding.ps1

Automatyczna instalacja:

Skrypt można uruchomić z wyodrębnionego pliku do pobrania z GitHub w następujący sposób:

iwr -useb 'https://simeononsecurity.com/scripts/sosbranding.ps1'|iex