Table of Contents

Opis:

Ten skrypt blokuje domeny związane z Telemetry poprzez plik hosts oraz powiązane IP poprzez Windows Firewall.

Notes:

  • Dodanie tych domen może uszkodzić pewne oprogramowanie, takie jak iTunes czy Skype
  • Zgłoszono, że wpisy związane z Akamai powodują problemy z Widevine DRM

Użyte listy:

- EasyList / JustDomains - EasyList - Easy Privacy / JustDomains - EasyPrivacy - NoCoin Filter List / JustDomains - NoCoin Filter List - AdGuard DNS filter / JustDomains - AdGuard Simplified Domain Names Filter - YoYo Lists - Peter Lowe’s ad/tracking/malware servers

Przykład:

Uruchom automatycznie najnowszą wersję skryptu:

iwr -useb 'https://raw.githubusercontent.com/simeononsecurity/System-Wide-Windows-Ad-Blocker/main/sos-system-wide-windows-ad-block.ps1' | iex