Table of Contents

Glotta

Skrypt tłumaczący zawartość pliku Hugo markdown na inne języki.

Przykładowe polecenie:

node src/index.js --source=__fixtures__ --recursive --force
# --source is the root dir to search for ".en.md" files. You may replace __fixtures__ with any other dir name.
# --recursive will include any nested directories in the root dir (default is false)
# --force will cause existing language files to be overwritten (default is to ignore existing language file)
# --targetLanguageIds is another option that can be specified (default target ids are: ar, bn, ca, zh, fr, de, hi, it, ja, pt, pa, ro, ru, es

Przykładowe dane wyjściowe:

========== glotta ============
dir: __fixtures__/simeon-usecase-dir/content/articles/a-beginners-guide-to-setting-up-a-secure-and-resilient-vpn-for-remote-workers
Input file(s):  [
  '__fixtures__/simeon-usecase-dir/content/articles/a-beginners-guide-to-setting-up-a-secure-and-resilient-vpn-for-remote-workers/index.en.md'
]
targetLanguageIds: ar, bn, ca, zh, fr, de, hi, it, ja, pt, pa, ro, ru, es
force overwrite if file exists?: true
==============================

parsing input file...
translating text into...  es
writing new file...
translating text into...  ru
writing new file...
translating text into...  ro
writing new file...
translating text into...  pa

Jak zmienić dostawcę Translation API

Ustawić TRANSLATE_PROVIDER zmienną środowiskową na GOOGLE lub DEEPL i pamiętaj, aby ustawić DEEPL_AUTH_KEY również. Zestawy testowe będą polegać na tych zmiennych env, więc możesz przetestować swoją integrację, uruchamiając npm test

Na przykład:

GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./gcloud-keys/dev-service-account-keys.json
DEEPL_AUTH_KEY= **********
TRANSLATE_PROVIDER=DEEPL

Autor:

1nf053c

Właściciel:

simeononsecurity

Licencja

MIT