Table of Contents

What is Nmap and How to Use It?

Nmap (Network Mapper) to potężne i wszechstronne narzędzie do skanowania sieci o otwartym kodzie źródłowym, służące do wykrywania hostów i usług w sieci komputerowej. Dostarcza cennych informacji o infrastrukturze sieciowej i pomaga w ocenie bezpieczeństwa sieci. W tym artykule zbadamy podstawy Nmap, jego funkcje i jak skutecznie z niego korzystać.

Zrozumienie Nmap

Nmap to narzędzie wiersza poleceń, które działa w różnych systemach operacyjnych, w tym Windows, Linux i macOS. Wykorzystuje nieprzetworzone pakiety IP do określania hostów dostępnych w sieci, świadczonych przez nie usług, uruchomionych systemów operacyjnych i innych przydatnych informacji.

Dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji Nmap umożliwia administratorom sieci, specjalistom ds. bezpieczeństwa, a nawet etycznym hakerom gromadzenie cennych informacji o sieci. Jego możliwości obejmują:

 1. Wykrywanie hostów: Nmap może skanować zakres adresów IP lub określoną podsieć w celu określenia aktywnych hostów w sieci. Wykorzystuje różne techniki, takie jak żądania echa ICMP, skanowanie TCP SYN i żądania ARP, aby zidentyfikować reagujące hosty.

 2. Skanowanie portów: Nmap doskonale sprawdza się w skanowaniu otwartych portów na docelowym hoście. Może wykonywać różne rodzaje skanowania portów, w tym skanowanie TCP SYN, skanowanie połączeń TCP, skanowanie UDP i inne. Skanowanie portów ujawnia, które usługi są uruchomione i dostępne na danym hoście.

 3. Wykrywanie usług: Badając ruch sieciowy i analizując odpowiedzi, Nmap może zidentyfikować usługi działające na otwartych portach. W niektórych przypadkach może nawet wykryć wersję usługi. Informacje te są kluczowe dla zrozumienia potencjalnych luk związanych z określonymi usługami.

 4. Wykrywanie systemu operacyjnego: Nmap wykorzystuje techniki fingerprintingu do określenia systemu operacyjnego docelowego hosta. Analizuje on różne protokoły sieciowe i odpowiedzi, aby na ich podstawie określić system operacyjny.

 5. Możliwości tworzenia skryptów: Nmap obsługuje skrypty za pomocą Nmap Scripting Engine (NSE), który pozwala użytkownikom automatyzować zadania i wykonywać zaawansowane skanowanie sieci. NSE zapewnia ogromną kolekcję skryptów, które mogą być używane do wykrywania luk w zabezpieczeniach, wykrywania sieci i nie tylko.

Instalacja Nmap

Aby korzystać z Nmap, należy zainstalować go w systemie. Proces instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego.

Windows

Dla użytkowników systemu Windows, Nmap można pobrać z oficjalnej strony internetowej: https://nmap.org/download.html Wybierz odpowiedni instalator dla swojego systemu i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

Linux

W większości dystrybucji Linuksa Nmap można zainstalować za pomocą menedżera pakietów. Otwórz terminal i uruchom następujące polecenie:

sudo apt-get install nmap

W razie potrzeby zastąp apt-get menedżerem pakietów używanym w danej dystrybucji.

macOS

Użytkownicy macOS mogą zainstalować Nmap za pomocą menedżera pakietów Homebrew. Otwórz terminal i uruchom następujące polecenie:

brew install nmap

Skanowanie za pomocą Nmap

Po zainstalowaniu Nmap można rozpocząć skanowanie sieci w celu zebrania informacji. Oto kilka popularnych technik skanowania:

 1. Skanowanie ping: Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy hosty są online, jest wykonanie skanowania ping. Użyj następującego polecenia:
nmap -sn <target>

Wymiana <target> z docelowym adresem IP lub podsiecią.

 1. Skanowanie TCP SYN: Ten typ skanowania służy do określenia otwartych portów TCP na hoście docelowym. Uruchom następujące polecenie:
nmap -sS <target>

Wymiana <target> z adresem IP lub nazwą hosta obiektu docelowego.

 1. Wykrywanie usług i wersji: Aby zidentyfikować usługi działające na otwartych portach i ich wersje, należy użyć następującego polecenia:
nmap -sV <target>

Wymiana <target> z adresem IP lub nazwą hosta obiektu docelowego.

 1. Wykrywanie systemu operacyjnego: Jeśli chcesz określić system operacyjny hosta docelowego, użyj następującego polecenia:
nmap -O <target>

Wymiana <target> z adresem IP lub nazwą hosta obiektu docelowego.

To tylko kilka przykładów z wielu opcji skanowania dostępnych w Nmap. Bardziej zaawansowane techniki i opcje skanowania można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Nmap.

Najlepsze praktyki i uwagi

Podczas korzystania z Nmap ważne jest, aby pamiętać o następujących najlepszych praktykach i rozważaniach:

 1. Pozwolenia i legalność: Przed skanowaniem jakiejkolwiek sieci należy upewnić się, że posiada się odpowiednie uprawnienia. Nieautoryzowane skanowanie może być nielegalne i może naruszać przepisy, takie jak Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) w Stanach Zjednoczonych. Zawsze należy uzyskać odpowiednie uprawnienia od właściciela sieci lub postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji.

 2. Wpływ na sieć: Skanowanie Nmap może generować znaczny ruch sieciowy, szczególnie podczas intensywnego skanowania. Należy pamiętać o potencjalnym wpływie na wydajność sieci i rozważyć zaplanowanie skanowania w okresach o niskim natężeniu ruchu.

 3. Skanowanie ukierunkowane: Unikaj masowego skanowania sieci. Zamiast tego skup się na konkretnych celach i zdefiniuj zakres swoich działań skanujących. Takie ukierunkowane podejście pomaga zminimalizować niepotrzebne zakłócenia w sieci i zmniejsza ryzyko wyzwolenia alertów bezpieczeństwa.

 4. Ochrona danych: Podczas skanowania sieci należy zachować ostrożność, aby nie ujawnić poufnych informacji. Unikaj gromadzenia lub przechowywania informacji umożliwiających identyfikację osób (PII) lub jakichkolwiek danych poufnych. W stosownych przypadkach należy przestrzegać przepisów o ochronie danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Wnioski

Nmap to potężne i szeroko stosowane narzędzie do skanowania sieci, które zapewnia cenny wgląd w infrastrukturę sieciową i bezpieczeństwo. Dzięki zrozumieniu podstaw Nmap i przestrzeganiu najlepszych praktyk, administratorzy sieci i specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą skutecznie wykorzystywać go do oceny luk w zabezpieczeniach sieci, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zapewnienia bezpiecznego środowiska sieciowego.

Referencje: