Table of Contents

W dzisiejszym cyfrowym świecie bezpieczeństwo jest jednym z najbardziej kluczowych aspektów obsługi każdego systemu. Windows jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie, co oznacza, że jest również najczęściej wybierany przez cyberprzestępców. Aby chronić swój system przed wszelkimi złośliwymi atakami, musisz podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia systemu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest użycie Ultimate Applocker Hardening Configuration Script.

Czym jest Ultimate Applocker Hardening Configuration Script?

Ultimate Applocker Hardening Configuration Script to skrypt PowerShell, którego celem jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa systemu Windows. Skrypt blokuje zasoby systemowe do minimum potrzebnego do podstawowej funkcjonalności systemu operacyjnego. Ten skrypt konfiguracji utwardzania wdraża zalecane reguły blokowania z Microsoft i NSA Cyber Bitlocker Guidance. W ten sposób poprawia kontrolę nad aplikacjami i pomaga utrzymać system w zgodności z zalecanymi regułami blokowania.

Jak korzystać z Ultimate Applocker Hardening Configuration Script

Aby skorzystać z Ultimate Applocker Hardening Configuration Script, należy pobrać wymagane pliki ze strony GitHub Repository Następnie można uruchomić skrypt, uruchamiając go z wyodrębnionego pliku do pobrania. Do uruchomienia skryptu można użyć następującego polecenia:

\sos-applockerhardening.ps1

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Ultimate Applocker Hardening Configuration Script lub utwardzaniu systemu Windows, istnieje kilka zalecanych zasobów, które możesz sprawdzić:

- api0cradle/UltimateAppLockerByPassList) - Microsoft Recommended Block Rules - MotiBa/AppLocker - NSA Cyber Bitlocker Guidance

Wniosek

Podsumowując, Ultimate Applocker Hardening Configuration Script to potężne narzędzie, które może znacząco poprawić bezpieczeństwo systemu Windows. Poprzez wdrożenie zalecanych reguł blokowania od Microsoftu i NSA Cyber Bitlocker Guidance, możesz utrzymać swój system w zgodności z przepisami i poprawić kontrolę aplikacji. Z pomocą tego skryptu można zabezpieczyć swój system i chronić go przed złośliwymi atakami.