Table of Contents

HTB Weak RSA Crypto challenge z łatwością. Oparte na szyfrze RSA, to łatwe wyzwanie wymaga użycia zautomatyzowanego narzędzia do ataku RSA, takiego jak RsaCtfTool. Zdobądź flagę za pomocą prostego polecenia i poszerz swoje umiejętności kryptograficzne dzięki wyzwaniom HackTheBox.


Dostarczone pliki:

Dostarczane są następujące pliki:

  • flag.enc
  • key.pub

Walk-through:

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że można odszyfrować flagę za pomocą klucza publicznego.
W tym celu możemy użyć pakietu OpenSSL do odszyfrowania flagi. Tym razem jest nieco inaczej i okaże się, że pakiet OpenSSL nie zadziała w tym wyzwaniu.

Użyjemy zautomatyzowanego narzędzia do ataku RSA. Popularnym skryptem Pythona jest RsaCtfTool

python3 RsaCtfTool.py --publickey ./key.pub --uncipherfile ./flag.enc 

Mówiąc najprościej, narzędzie to z łatwością wyszukuje flagę w sposób zautomatyzowany.


Przykład flagi:

HTB{XXXXXX_XXXXXXX_XXXXXX}