Usprawnij instalację Windows 11 w środowiskach zwirtualizowanych, omijając kontrole TPM, Secure Boot i pamięci RAM za pomocą autounattend.xml i vTPM.