Table of Contents

Prywatność jest podstawowym prawem, które jest niezbędne dla demokracji, wolności i wolności słowa. Jednak z uwagi na nadużywanie naszej prywatności przez rządy, korporacje i cyberprzestępców, zapewnienie bezpieczeństwa naszych danych osobowych staje się coraz większym wyzwaniem. Aby pomóc chronić swoje prawa do prywatności, przygotowaliśmy listę zalecanych zasobów dotyczących prywatności, które obejmują ochronę przed kradzieżą tożsamości, bezpieczeństwo cyfrowe, prawa do prywatności i nie tylko.

Dlaczego prywatność ma znaczenie?

Zanim przejdziemy do zalecanych zasobów, omówmy pokrótce, dlaczego prywatność ma znaczenie. Nasza prywatność jest nadużywana przez rządy prowadzące masową inwigilację, korporacje czerpiące zyski ze sprzedaży danych osobowych oraz cyberprzestępców kradnących słabo zabezpieczone dane osobowe i wykorzystujących je przeciwko nam. Dlatego też bezpieczeństwo jest potrzebne, aby zachować prywatność naszych prywatnych danych, a dobre bezpieczeństwo cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla ochrony przed rosnącym ryzykiem związanym z wojną o dane.

Prawa do prywatności

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do prywatności, sprawdź PrivacyRights.org - Resources Witryna zawiera informacje na temat przepisów dotyczących prywatności, kradzieży tożsamości, naruszeń danych i nie tylko. Znając swoje prawa, możesz podjąć działania w celu ochrony swoich danych osobowych i prywatności.

Rodzina, dzieci i nastolatki

Ochrona prywatności rodziny jest równie ważna jak ochrona własnej. W tym celu, FTC - Protecting Kids Online provides resources for teaching your children about digital security, while NetSmartz - Resources oferuje zasoby do ochrony rodziny w Internecie.

Ochrona przed kradzieżą tożsamości i pomoc

Kradzież tożsamości jest jednym z największych zagrożeń dla prywatności, ale istnieją kroki, które można podjąć, aby się chronić. Zacznij od uzyskania bezpłatnego rocznego raportu kredytowego od trzech głównych agencji kredytowych pod adresem Free Credit Report . You can also learn how to freeze your credit with the major and minor credit agencies at IntelTechniques.com - Credit Freeze Guide

Bezpieczeństwo i higiena cyfrowa

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i higieny mają kluczowe znaczenie dla ochrony prywatności. Niektóre zasoby, które pomogą Ci zachować bezpieczeństwo, obejmują Michael Horowitz - Defensive Computing Checklist , which covers how to be generally secure and become aware of active threats, and IntelTechniques.com - Personal Data Removal Workbook , which teaches you how to remove your information from many databrokers. For a comprehensive guide to personal security, digital security, and digital hygiene, check out Lissy93 - personal-security-checklist

Składanie skarg i zgłaszanie oszustw

Jeśli podejrzewasz, że Twoja prywatność została naruszona, koniecznie zgłoś ten incydent. Zaginięcie, nadużycie lub wykorzystywanie seksualne dziecka można zgłosić pod adresem Report a Missing, Abused or Sexually Exploited Child . For cyber-related complaints such as identity theft, spam, online scams, and more, file a complaint with the Federal Trade Commission (FTC) at File a cyber-related complaint with the Federal Trade Commission (FTC) . You can also file a complaint with the Internet Crime Complaint Center (IC3) at File a complaint with the Internet Crime Complaint Center (IC3) za cyberprzestępstwa, włamania, kradzieże cyfrowe i nie tylko.

Services

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w ochronie swojej prywatności, rozważ skorzystanie z usługi privacy services aby usunąć swoje rekordy z głównych brokerów danych. Niektóre zalecane usługi obejmują:

  • Abine DeleteMe Ta preferowana usługa może pomóc w usunięciu rekordów z głównych brokerów danych.
  • OneRep Ta alternatywna usługa może pomóc w usunięciu rekordów z głównych brokerów danych.
  • Privacy Duck Ta alternatywna usługa może również pomóc w usunięciu rekordów z głównych brokerów danych.

Możesz również zamaskować swoje informacje za pomocą usług takich jak Abine Blur and Privacy.com Abine Blur zapewnia menedżera haseł, maskowanie tożsamości i jednorazowe karty debetowe. Z kolei Privacy.com generuje jednorazowe karty debetowe, które mogą pomóc w zapobieganiu oszustwom.

Aby pomóc w zarządzaniu kontami online, możesz skorzystać z narzędzi takich jak Deseat.Me , which assists you in submitting GDPR requests for account deletion, and AccountKiller , which provides documentation on how to delete your account from various services. You can also check out JustDeleteAccount and VanishList aby uzyskać dodatkową dokumentację dotyczącą usuwania konta z najpopularniejszych usług.

Podsumowując, ochrona prywatności jest niezbędna w dzisiejszej erze cyfrowej. Korzystając z zalecanych zasobów wymienionych powyżej, możesz podjąć proaktywne kroki w celu ochrony swojej prywatności, tożsamości i danych osobowych. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, który chce chronić swoje dzieci w Internecie, osobą fizyczną, która chce zabezpieczyć swoje konta, czy kimś, kto potrzebuje pomocy przy usuwaniu danych, te zasoby mogą pomóc ci przejąć kontrolę nad prywatnością online.