Świat stoi w obliczu wielu wyzwań, a różne organizacje pracują niestrudzenie, aby dokonać pozytywnych zmian w życiu ludzi. Organizacje te zajmują się różnymi kwestiami, takimi jak ubóstwo, degradacja środowiska, nierówność i wiele innych. Wspieranie takich organizacji to świetny sposób na przyczynienie się do lepszego świata. Oto kilka rekomendowanych organizacji, które możesz wesprzeć:

Electronic Privacy Information Center (EPIC)

The Electronic Privacy Information Center (EPIC) jest organizacją non-profit, która koncentruje się na ochronie prywatności, wolności słowa i wartości demokratycznych. EPIC działa od ponad 25 lat i pracuje nad różnymi inicjatywami mającymi na celu ochronę praw człowieka w cyfrowym świecie.

EPIC był zaangażowany w różne przełomowe sprawy, w tym kwestionowanie legalności programów nadzoru NSA, walkę o neutralność sieci i promowanie korzystania z szyfrowania w celu ochrony danych osobowych. Praca EPIC jest niezbędna do ochrony prywatności i wolności słowa w erze cyfrowej. Możesz przekazać darowiznę na rzecz EPIC, aby wesprzeć ich wysiłki.

Electronic Frontier Foundation (EFF)

The Electronic Frontier Foundation (EFF) to organizacja non-profit, która broni swobód obywatelskich i praw człowieka w Internecie. Misją EFF jest ochrona prywatności, wolności słowa i cyfrowej kreatywności. EFF działa od ponad 30 lat i ma zespół prawników, aktywistów i technologów pracujących nad tym, aby cyfrowy świat stał się lepszym miejscem.

EFF angażuje się w różne inicjatywy, w tym w obronę anonimowości online, walkę z cenzurą i promowanie bezpieczeństwa online. Praca EFF ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony praw ludzi w cyfrowym świecie, w którym wiele potężnych podmiotów może im zagrozić. Możesz przekazać darowiznę na rzecz EFF, aby wesprzeć ich pracę.