Table of Contents

Zainstaluj Repocket: Zapłata za niewykorzystany Internet

Szukasz sposobu na przekształcenie swojego nieużywanego internetu w lukratywne źródło dochodu? Repocket oferuje fantastyczną możliwość monetyzacji połączenia internetowego i zarabiania pieniędzy bez wysiłku. Podobnie jak inne platformy wymienione w tym artykule, Repocket pozwala zmaksymalizować wartość swojego Internetu poprzez udostępnianie go innym. Przy minimalnym progu wypłaty wynoszącym 20 USD i średnim potencjale zarobkowym wynoszącym około 1 USD za węzeł na skrzynkę miesięcznie, Repocket stanowi realny strumień dochodów.

Utwórz konto Repocket

Aby rozpocząć, utwórz konto na stronie repocket.co i uzyskać klucz API z pulpitu nawigacyjnego.

Instalacja kontenera Docker

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować kontener Repocket Docker:

  1. Ucz się how to install docker

  2. Otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie, zastępując “ [email protected] ” i “yourapikey” rzeczywistym adresem e-mail i kluczem API:

docker run -td --name repocket -e RP_EMAIL=[email protected] -e RP_API_KEY=yourapikey -d --restart=always repocket/repocket

Samouczek wideo:

Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć w sekcji Repocket documentation

Podsumowanie

Repocket oferuje możliwość zarabiania pieniędzy poprzez udostępnianie nieużywanego połączenia internetowego. Przy minimalnej wypłacie w wysokości 20 USD i możliwości zarobienia około 1 USD za węzeł na skrzynkę miesięcznie, Repocket może być cennym źródłem pasywnego dochodu. Ważne jest jednak, aby dokładnie zrozumieć system wypłat i przeprowadzić własne badania przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usługi.

Gdy już to zrobisz, powinieneś Learn How to Secure Internet Sharing Applications

Referencje