Table of Contents

Przewodnik instalacji aplikacji Earn: Udostępnij swój Internet i zdobądź nagrodę

Szukasz sposobu na zarabianie pieniędzy na nieużywanych urządzeniach? Dzięki aplikacji Earn App możesz teraz zarabiać na niewykorzystanych zasobach swojego urządzenia i zdobywać nagrody. Udostępniając swój Internet jako usługę VPN, Earn App oferuje możliwość zarobienia średnio 5 USD miesięcznie na węzeł z domowym adresem IP. To prosty i skuteczny sposób na przekształcenie nieużywanych urządzeń w pasywne źródło dochodu.

Take advantage of the time your devices are left idle by getting paid for your device’s unused resources.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa Earn App i jak możesz zacząć zdobywać nagrody już dziś.

Utwórz konto Earn App

Aby rozpocząć, utwórz konto na stronie earnapp.com Należy pamiętać, że do rejestracji wymagane jest konto Google.

Zainstaluj wersję aplikacji inną niż Docker, aby uzyskać identyfikator UUID

Postępuj zgodnie z instrukcjami installation instructions aby zainstalować wersję aplikacji bez dockera. Pamiętaj, aby odinstalować ją po uzyskaniu identyfikatora UUID, aby uniknąć dwukrotnego uruchomienia na tym samym hoście.

Zainstaluj Dockera

Nauka how to install docker

Instalacja kontenera Docker

Aby zainstalować aplikację Earn przy użyciu Dockera, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz katalog dla danych aplikacji Earn:
mkdir $HOME/earnapp-data

2. Uruchom kontener Docker z określonym identyfikatorem UUID:

docker run -td --name earnapp --privileged -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro -v $HOME/earnapp-data:/etc/earnapp -e "EARNAPP_UUID"="" -e 'PUID'='99' -e 'PGID'='100' --name earnapp fazalfarhan01/earnapp:lite

Samouczek wideo:

Obejrzyj ten samouczek wideo, który przeprowadzi Cię przez proces instalacji aplikacji Earn:

Wnioski

Podsumowując, aplikacja Earn App stanowi doskonałą okazję do zarabiania na nieużywanych urządzeniach i zarabiania na udostępnianiu Internetu jako usługi VPN. Wykorzystując niewykorzystane zasoby urządzenia, możesz generować pasywny dochód z mieszkaniowego adresu IP, średnio 5 USD miesięcznie na węzeł. Aby rozpocząć, utwórz konto w Earn App, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i zacznij zdobywać nagrody już dziś. Wykorzystaj w pełni swoje nieużywane urządzenia i zamień je w cenne źródło dochodu bez wysiłku.

Gdy skończysz, powinieneś Learn How to Secure Internet Sharing Applications

Referencje: