Table of Contents

Wprowadzenie

Spacemesh to przełomowa platforma kryptowalutowa, która wykorzystuje energooszczędny algorytm konsensusu znany jako “Proof of Space-Time” (PoST) do wydobywania, stanowiąc przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych kryptowalut Proof of Work (PoW), takich jak Bitcoin. Jeśli posiadasz wiele procesorów graficznych i jesteś zainteresowany wydobywaniem Spacemesh, ten kompleksowy przewodnik przeprowadzi Cię przez proces maksymalizacji potencjału wydobywczego przy użyciu potężnej aplikacji postcli.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem procesu wydobywania należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

 1. Wiele procesorów graficznych: Upewnij się, że masz co najmniej dwa procesory graficzne zdolne do efektywnego wydobywania Spacemesh.

 2. Aplikacja postcli: Pobierz aplikację postcli ze strony here i upewnić się, że jest poprawnie zainstalowany i dostępny w ścieżce środowiskowej systemu.

Wydobywanie Spacemesh przy użyciu wielu GPU

Aby rozpocząć wydobywanie Spacemesh za pomocą wielu procesorów graficznych, wykonaj następujące proste kroki:


Krok 1: Konfiguracja zmiennych

Otwórz edytor tekstu lub edytor skryptów PowerShell i ustaw konfigurowalne zmienne zgodnie ze swoimi wymaganiami. Dostarczony skrypt zawiera już kilka zmiennych, które można dostosować, ale resztę można pobrać z pliku json, który otrzymasz po uruchomieniu smeshingu w aplikacji spacemech GUI:

 • $numGpus Ustaw liczbę procesorów graficznych, które chcesz wykorzystać do wydobywania. Na przykład, 2 dla dwóch procesorów graficznych.

 • $commitmentAtxId W to miejsce wpisz ATX ID swojego zobowiązania, unikalny identyfikator zobowiązania do uczestnictwa w sieci Spacemesh.

 • $nodeId Zastąp to swoim Node ID, unikalnym identyfikatorem węzła w sieci Spacemesh.

 • $LabelsPerUnit Ustaw liczbę etykiet na jednostkę pamięci. Wartość domyślna to 4294967296.

 • $MaxFileSize Ustaw maksymalny rozmiar pliku. Wartość domyślna to 2147483648.

 • $numUnits Ustaw liczbę jednostek pamięci do wydobycia. Domyślną wartością jest 16.

 • $datadir Ustaw ścieżkę do katalogu danych, w którym będą przechowywane dane wydobywcze.

Krok 2: Wykonanie skryptu

Zapisz skrypt ze zdefiniowanymi zmiennymi i wykonaj go w PowerShell. Skrypt automatycznie podzieli obciążenie wydobywcze pomiędzy określone układy GPU, optymalizując wydajność wydobycia.

Windows

## Configurable Variables
$numGpus = 2
$commitmentAtxId = ""
$nodeId = ""
$LabelsPerUnit = 4294967296
$MaxFileSize = 2147483648
$numUnits = 16
$datadir = "C:\root\post\data"

## Script
foreach ($gpuIndex in 0..($numGpus - 1)) {
  $fromFile = $gpuIndex * ($numUnits * 32 / $numGpus)
  $toFile = ($gpuIndex + 1) * ($numUnits * 32 / $numGpus) - 1
  
  Start-Process -NoNewWindow -FilePath "postcli" -ArgumentList "-provider $gpuIndex", "-commitmentAtxId", $commitmentAtxId, "-id", $nodeId, "-labelsPerUnit", $LabelsPerUnit, "-maxFileSize", $MaxFileSize , "-numUnits", $numUnits, "-datadir", $datadir, "-fromFile", $fromFile, "-toFile", $toFile
}

Linux

#!/bin/bash

# Configurable Variables
numGpus=2
commitmentAtxId=""
nodeId=""
LabelsPerUnit=4294967296
MaxFileSize=2147483648
numUnits=16
datadir="\root\post\data"

# Script
for ((gpuIndex=0; gpuIndex<numGpus; gpuIndex++)); do
  fromFile=$((gpuIndex * (numUnits * 32 / numGpus)))
  toFile=$(( (gpuIndex + 1) * (numUnits * 32 / numGpus) - 1 ))
  
  postcli -provider $gpuIndex -commitmentAtxId "$commitmentAtxId" -id "$nodeId" -labelsPerUnit $LabelsPerUnit -maxFileSize $MaxFileSize -numUnits $numUnits -datadir "$datadir" -fromFile $fromFile -toFile $toFile &
done

Krok 3: Monitorowanie postępów wydobycia

Po uruchomieniu skryptu można monitorować postęp wydobycia. Aplikacja postcli zacznie wykorzystywać określone układy GPU do wydobywania Spacemesh przy użyciu algorytmu PoST. Każdemu procesorowi GPU zostanie przypisany określony zakres jednostek pamięci, aby zapewnić sprawiedliwy podział pracy.


Wnioski

Wydobywanie Spacemesh za pomocą wielu procesorów graficznych to skuteczny sposób na wniesienie wkładu do sieci przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału sprzętowego. Wykorzystując dostarczony skrypt PowerShell wraz z aplikacją postcli, można płynnie wydobywać Spacemesh przy użyciu algorytmu PoST bez energochłonnych obliczeń wymaganych przez kryptowaluty oparte na PoW.

Zawsze pamiętaj, aby aktualizować aplikację postcli i być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub aktualizacjami sieci Spacemesh. Udanego wydobycia!

Referencje

 1. Spacemesh Official Website
 2. Spacemesh GitHub Repository
 3. Spacemesh POST CLI Application