Table of Contents

Click Here to Return To the Network Plus Course Page

Sieci bezprzewodowe odgrywają kluczową rolę w naszym połączonym świecie, umożliwiając płynną komunikację i dostęp do Internetu. W ramach CompTIA Network+ Certification Exam niezbędne jest zrozumienie różnych standardów i technologii bezprzewodowych. W tym artykule omówimy standardy 802.11, częstotliwości, zasięg, łączenie kanałów, typy anten, standardy szyfrowania i konfiguracje SSID powszechnie stosowane w sieciach bezprzewodowych.


Badanie różnych standardów 802.11

Standardy 802.11, powszechnie znane jako Wi-Fi, definiują specyfikacje bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej rozpowszechnionych standardów 802.11:

Standard Rok wprowadzenia Zakres częstotliwości Maksymalna szybkość transmisji danych
802.11a 1999 5GHz 54 Mbps
802.11b 1999 2.4GHz 11 Mbps
802.11g 2003 2.4GHz 54 Mbps
802.11n 2009 2.4GHz/5GHz Do 600 Mbps
802.11ac 2014 5GHz Do 6.77 Gbps
802.11ax 2019 2.4GHz/5GHz Do 9.6 Gbps

Częstotliwości, zasięg i łączenie kanałów w sieciach bezprzewodowych

Sieci bezprzewodowe wykorzystują różne częstotliwości, z których każda ma swoją unikalną charakterystykę. Przyjrzyjmy się typowym częstotliwościom i ich wpływowi na zasięg i łączenie kanałów.

Częstotliwości i zasięg

  • 2,4 GHz**: Ta częstotliwość jest powszechnie używana i zapewnia lepszy zasięg na większych odległościach. Jest ona jednak bardziej podatna na zakłócenia ze strony innych urządzeń, takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe.

  • 5GHz: Częstotliwość 5 GHz oferuje wyższą szybkość transmisji danych i mniejsze zakłócenia w porównaniu do częstotliwości 2,4 GHz. Ma jednak krótszy zasięg ze względu na wyższe tłumienie sygnałów na tej częstotliwości.

Kanały

Sieci bezprzewodowe są podzielone na kanały, a dostępne kanały mogą się różnić w zależności od domeny regulacyjnej.

Wpływ regulacji prawnych: Różne kraje mają określone przepisy dotyczące wykorzystania częstotliwości bezprzewodowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Łączności (FCC) reguluje komunikację bezprzewodową zgodnie z częścią 15 swoich zasad i przepisów.

Channel Bonding: Łączenie kanałów pozwala na agregację wielu kanałów w celu zwiększenia ogólnej przepustowości dostępnej dla transmisji danych. Poprawia to wydajność sieci, umożliwiając przesyłanie większej ilości danych.


Przegląd typów anten, standardów szyfrowania i konfiguracji SSID

Sieci bezprzewodowe opierają się na różnych komponentach, w tym antenach, standardach szyfrowania i konfiguracjach SSID. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z tych elementów.

Typy anten

Sieci bezprzewodowe wykorzystują różne typy anten do przesyłania i odbierania sygnałów. Dwa popularne typy to:

  • Omni**: Anteny dookólne emitują sygnały we wszystkich kierunkach, dzięki czemu nadają się do zapewnienia zasięgu na dużym obszarze.

  • Kierunkowe**: Anteny kierunkowe skupiają sygnały w określonym kierunku, umożliwiając połączenia o większym zasięgu w danym kierunku.

Standardy szyfrowania

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych ma kluczowe znaczenie. Standardy szyfrowania odgrywają istotną rolę w ochronie ruchu sieciowego przed nieautoryzowanym dostępem. Niektóre powszechnie stosowane standardy szyfrowania obejmują:

  • WiFi Protected Access (WPA)/WPA2 Personal: Te standardy szyfrowania wykorzystują Advanced Encryption Standard (AES) lub Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) do zabezpieczenia komunikacji sieciowej do użytku osobistego.

  • WPA/WPA2 Enterprise: Ten standard szyfrowania, wykorzystujący AES lub TKIP, jest powszechnie stosowany w środowiskach korporacyjnych, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i mechanizmy uwierzytelniania.

Konfiguracje SSID

Identyfikator zestawu usług (SSID) to unikalny identyfikator, który odróżnia jedną sieć bezprzewodową od drugiej. Istnieją różne konfiguracje SSID, aby zaspokoić określone wymagania sieciowe:

  • Podstawowy zestaw usług (BSS): BSS reprezentuje pojedynczy punkt dostępowy (AP) i powiązane z nim urządzenia klienckie.

  • Extended Service Set (ESS): ESS składa się z wielu punktów dostępowych połączonych ze sobą w celu utworzenia pojedynczej sieci logicznej.

  • Independent Basic Service Set (Ad-hoc): Sieci ad-hoc umożliwiają urządzeniom nawiązywanie bezpośrednich połączeń bez konieczności korzystania z punktu dostępowego.

  • Roaming**: Roaming umożliwia urządzeniom płynne przełączanie się między punktami dostępowymi w ramach tego samego ESS bez utraty łączności.


Podsumowując, zrozumienie standardów i technologii bezprzewodowych jest niezbędne dla profesjonalistów sieciowych, którzy chcą osiągnąć sukces w CompTIA Network+ Certification Exam. Badając różne standardy 802.11, częstotliwości, zasięg, łączenie kanałów, typy anten, standardy szyfrowania i konfiguracje SSID, osoby mogą zbudować solidne podstawy zasad sieci bezprzewodowych.

Pamiętaj, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i przepisami rządowymi związanymi z technologiami bezprzewodowymi, ponieważ szybko ewoluują. Opanowując te koncepcje, będziesz dobrze przygotowany do skutecznego projektowania, wdrażania i rozwiązywania problemów z sieciami bezprzewodowymi.

Referencje