Table of Contents

Przewodnik: Uzyskiwanie skrótów plików w systemie Linux przy użyciu wbudowanych narzędzi

Wprowadzenie

W świecie systemów Linux uzyskiwanie skrótów plików jest niezbędne do zapewnienia integralności danych i weryfikacji autentyczności plików. Skróty plików służą jako unikalne identyfikatory, które pozwalają użytkownikom wykrywać próby manipulacji i weryfikować integralność danych. W tym kompleksowym przewodniku zbadamy, jak uzyskać SHA256, MD5 i SHA1 hashe plików w systemie Linux przy użyciu wbudowanych narzędzi. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku i ucz się na konkretnych przykładach.


Uzyskiwanie skrótów w systemie Linux przy użyciu wbudowanych narzędzi

Linux zapewnia kilka wbudowanych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom obliczanie skrótów plików bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Zapoznamy się z trzema powszechnie używanymi algorytmami hashującymi: SHA256, MD5 i SHA1.

Uzyskiwanie skrótu SHA256

Aby uzyskać SHA256 hash pliku w systemie Linux, można użyć polecenia sha256sum polecenie. Otwórz terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik. Następnie wykonaj następujące polecenie:

sha256sum file_path

Wymiana file_path z rzeczywistą ścieżką do pliku.

Uzyskiwanie skrótów MD5 i SHA1

Można również uzyskać MD5 oraz SHA1 hashes pliku w systemie Linux przy użyciu podobnych poleceń:

  • Aby uzyskać MD5 hash
md5sum file_path
  • Aby uzyskać SHA1 hash
sha1sum file_path

Wymiana file_path ze ścieżką do pliku w obu poleceniach.

Przykłady

Zagłębmy się w konkretne przykłady, aby zilustrować proces uzyskiwania skrótów przy użyciu wbudowanych narzędzi w systemie Linux.

Przykład 1: Uzyskiwanie skrótu SHA256

Wyobraź sobie, że masz plik o nazwie document.pdf znajdujący się w katalogu /home/user/docs Aby uzyskać SHA256 hash tego pliku w systemie Linux, wykonaj następujące polecenie:

sha256sum /home/user/docs/document.pdf

Na wyjściu zostanie wyświetlona wartość SHA256 hash wartość pliku.

Przykład 2: Uzyskiwanie skrótu MD5

Załóżmy, że masz plik o nazwie image.jpg przechowywane w katalogu /home/user/pictures Aby uzyskać MD5 hash tego pliku w systemie Linux, uruchom następujące polecenie:

md5sum /home/user/pictures/image.jpg

Terminal wyświetli MD5 hash wartość pliku.

Przykład 3: Uzyskanie skrótu SHA1

Rozważmy scenariusz, w którym masz plik o nazwie data.txt znajdujący się w katalogu /home/user/files Aby uzyskać SHA1 hash tego pliku w systemie Linux, wykonaj następujące polecenie:

sha1sum /home/user/files/data.txt

Na wyjściu zostanie wyświetlona wartość SHA1 hash wartość pliku.

Podsumowanie

Uzyskiwanie skrótów plików w systemie Linux przy użyciu wbudowanych narzędzi jest prostą, ale skuteczną metodą zapewnienia integralności danych i weryfikacji autentyczności plików. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku, możesz pewnie obliczyć skróty SHA256, MD5 i SHA1 swoich plików w systemach Linux.

Referencje

  1. sha256sum - Linux man page
  2. md5sum - Linux man page
  3. sha1sum - Linux man page