Table of Contents

Zwiększ bezpieczeństwo strony internetowej dzięki HSTS Preloading: Przewodnik krok po kroku

HTTP Strict Transport Security (HSTS) to kluczowy mechanizm bezpieczeństwa, który zapewnia, że strony internetowe wymuszają połączenia HTTPS w celu ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Dzięki wstępnemu załadowaniu ustawień HSTS w przeglądarkach Chrome i Firefox można zwiększyć bezpieczeństwo witryny i zbudować zaufanie użytkowników. W tym kompleksowym przewodniku przeprowadzimy Cię przez istotne kroki, aby pomyślnie wstępnie załadować ustawienia HSTS i przedstawić użyteczne zalecenia w celu optymalizacji bezpieczeństwa.


Zrozumienie wstępnego ładowania HSTS

HSTS Preloading to proces przesyłania domeny witryny do list preload głównych przeglądarek. Po dodaniu, przeglądarki te automatycznie wymuszą połączenia HTTPS dla twojej domeny i wszystkich subdomen. Zapewnia to użytkownikom zawsze bezpieczny dostęp do witryny, zmniejszając ryzyko ataków typu man-in-the-middle i nieautoryzowanego podsłuchiwania. Więcej szczegółów na temat wstępnego ładowania HSTS można znaleźć w oficjalnym dokumencie documentationWymagania dotyczące zgłoszenia

Przed przesłaniem domeny do wstępnego ładowania HSTS upewnij się, że witryna spełnia następujące istotne wymagania:

 1. Prawidłowy certyfikat: Twoja witryna musi obsługiwać ważny certyfikat SSL lub TLS, aby umożliwić bezpieczne połączenia HTTPS.

 2. Przekierowanie HTTP na HTTPS: Upewnij się, że wszystkie żądania HTTP są przekierowywane do ich odpowiedników HTTPS, gdy twoja strona nasłuchuje na porcie 80.

 3. HTTPS dla wszystkich subdomen: Wszystkie subdomeny witryny muszą obsługiwać połączenia HTTPS, aby kwalifikować się do wstępnego ładowania HSTS.

 4. Nagłówek HSTS w domenie podstawowej: Dołącz nagłówek HSTS w domenie bazowej dla żądań HTTPS z następującymi ustawieniami:

  • max-age musi wynosić co najmniej 31536000 sekund** (1 rok).
  • The includeSubDomains musi zostać określona, aby uwzględnić wszystkie subdomeny.
  • Dyrektywa preload musi zostać określona, aby zażądać włączenia do listy wstępnego ładowania.

Oto przykład prawidłowego nagłówka HSTS:

Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload

Jak wstępnie załadować ustawienia HSTS

Jeśli twoja witryna jest w pełni zaangażowana w HTTPS i spełnia powyższe wymagania, wykonaj te kluczowe kroki, aby pomyślnie wstępnie załadować ustawienia HSTS:

 1. Sprawdź subdomeny: Upewnij się, że wszystkie subdomeny twojej witryny działają poprawnie przez HTTPS, aby zapewnić użytkownikom płynne przeglądanie.

 2. Stopniowy wzrost: Aby przetestować i naprawić wszelkie potencjalne problemy, dodaj nagłówek HSTS do swoich odpowiedzi HTTPS z niskim poziomem. max-age wartość** (np. 300 sekund). Stopniowo zwiększaj wartość max-age wartość w etapach:

  • 5 minut: max-age=300; includeSubDomains
  • 1 tydzień: max-age=604800; includeSubDomains
  • 1 miesiąc: max-age=2592000; includeSubDomains
 3. Monitoruj wskaźniki: Na każdym etapie ściśle monitoruj wskaźniki swojej witryny, w tym ruch i przychody, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy przed przejściem do następnego etapu.

 4. Zwiększ maksymalny wiek do 2 lat: Gdy będziesz pewny, że nie ma już żadnych problemów, ustaw maksymalny wiek. max-age do 2 lat (63072000 sekund) i dodać preload do nagłówka HSTS:

Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
 1. Prześlij swoją witrynę: Po wdrożeniu 2-letniego max-age ustawienie, przesłać swoją witrynę do listy wstępnego ładowania HSTS za pomocą formularza dostępnego na stronie hstspreload.org Należy pamiętać, że włączenie do listy wstępnego ładowania może potrwać kilka miesięcy, zanim użytkownicy otrzymają aktualizację Chrome.

Opt-In dla HSTS Preloading: Wzmocnienie pozycji operatorów witryn

Obsługa wstępnego ładowania HSTS jest doskonałą praktyką bezpieczeństwa, która zwiększa ochronę witryny. Powinna to być jednak decyzja opcjonalna dla operatorów witryn. Jeśli dostarczasz porady dotyczące konfiguracji HTTPS lub oferujesz opcję włączenia HSTS, unikaj włączania opcji preload domyślnie. Takie podejście zapobiega niezamierzonemu włączeniu do listy wstępnego ładowania, co może prowadzić do trudności z dostępem do niektórych subdomen.

Aby zapewnić płynne działanie, poinformuj operatorów witryn o długoterminowych konsekwencjach wstępnego ładowania i podkreśl ważność spełnienia wszystkich wymagań przed włączeniem HSTS dla ich domeny.


Usunięcie z listy wstępnego ładowania: Świadoma decyzja

Włączenie do listy wstępnego ładowania jest stałą decyzją, której nie można łatwo cofnąć. Jeśli jednak napotkasz silne powody techniczne lub związane z kosztami uniemożliwiające obsługę HTTPS dla niektórych subdomen, masz możliwość zażądania usunięcia z listy wstępnego ładowania Chrome za pośrednictwem aplikacji removal form

Przed podjęciem tej ważnej decyzji upewnij się, że dokładnie przeanalizowałeś jej konsekwencje.Bezpieczniejsze przeglądanie zaczyna się od wstępnego ładowania HSTS

Podsumowując, wstępne ładowanie ustawień HSTS w Chrome i Firefox jest proaktywnym krokiem w kierunku bezpieczniejszego przeglądania stron internetowych dla użytkowników. Poprzez wzmocnienie połączeń HTTPS, chronisz wrażliwe dane i budujesz zaufanie wśród odwiedzających. Postępuj zgodnie z wytycznymi wymienionymi powyżej, aby przeładować ustawienia HSTS z powodzeniem i cieszyć się zwiększonym bezpieczeństwem witryny.


Referencje

 1. Chromium - HTTP Strict Transport Security (HSTS)
 2. HSTS Preload Submission
 3. Mozilla Web Security Guidelines
 4. Google Web Fundamentals - Security