Table of Contents

Jak ominąć BGW-320 i użyć Azores WAG-D20

Większość ludzi posiadających światłowód ma dwa sposoby na podłączenie się do internetu - światłowód do ONT, Ethernet do bramy lub światłowód bezpośrednio do bramy. W tym artykule skupimy się na tym, jak ominąć BGW-320 i użyć COTS ONT firmy Azores.

Aspekty techniczne

Strona Azores WAG-D20 is a XGS-PON ONU/ONT that comprises of a 10GE port along with a 2.5GE port even though it may be labeled on the device exterior as GE LAN. It may be acquired here

Azores WAG-D20

Dostęp do urządzenia

Domyślny adres IP urządzenia to 192.168.1.1, a jego adres Gateway ma fabryczną literówkę z użyciem publicznego adresu IP tj. pokazuje 192.162.1.1 zamiast 192.168.1.1.

Po uruchomieniu trzeba nacisnąć enter, aby uzyskać monit o zalogowanie na interfejsie szeregowym TTL (115200 8N1). Urządzenie posiada system obrazów A/B z partycją nakładkową, na której znajdują się dowolne pliki dostosowane do potrzeb użytkownika.

Credentials

-admin``ADMIN123!@# - Login administratora dla GUI sieciowego -Guest``welcome - Login gościa. -test``default - Login fabryczny

Interfejs Ethernet

Podłącz klienta do portu ethernet 10G i skonfiguruj go z adresem w sieci 192.168.1.x/24 jak - 192.168.1.2/255.255.255.0.

Po uruchomieniu skanowania portów od 1-65535, zauważysz kilka otwartych portów:

  • Porty23 &8009 - Telnet, wymaga logowania, uruchamia aplikację CLI.
  • Port10002 - Nieznany
  • Port80 - WebUI, tylko dwie funkcje

Dostosowywanie ONT

A BGW-320

Teraz następuje ważna część, czyli zmiana niektórych informacji o urządzeniu, aby było ono kompatybilne z siecią dostawcy usług internetowych.

Najpierw należy pobrać poniższe informacje z bramy lub urządzenia ONT operatora ISP:

  1. ONT ID
  2. Adres MAC
  3. Equipment ID
  4. Wersja obrazu.
  5. Wersja sprzętowa.

Uwaga: To są wartości OMCI, a nie te z web UI.

Telnet do twojego osobistego ONT (telnet 192.168.1.1), zaloguj się jako **.test przy użyciu **.default hasło i uruchomić polecenie ’test’, aby przejść do trybu konfiguracji fabrycznej.

Wyświetlić aktualnie ustawione wartości za pomocą polecenia ‘show’:

-show gpon mac -show sn -show equipment id

Po zakończeniu dostosuj ustawienia za pomocą następujących poleceń, zastępując x wartościami urządzenia:

-set gpon mac xx:xx:xx:xx:xx:xx -set sn <insert ONT ID here>

Dla HUMAX:

-set equipment id “iONT320500G” -config ONU-G_Version "BGW320-500_2.1”

Dla Nokii:

-set equipment id “iONT320505G” -config ONU-G_Version "BGW320-505_2.2”

Uwaga: Ostatnie dwa polecenia należy wykonać z telnetu zalogowanego jako **.test użytkownik.

Uruchom ponownie komputer i ciesz się prawdziwym IP Passthrough

Po dostosowaniu, zrestartuj ONT i ciesz się prawdziwym IP Passthrough.

Rozwiązywanie problemów i dodatkowe kroki

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 8311 discord or the notes provided on google docs

Wniosek

Wykonując powyższe kroki można z powodzeniem obejść BGW-320 i użyć COTS ONT wykonanego przez Azores do połączenia się z siecią ISP. Jednakże, należy być ostrożnym podczas wprowadzania komend i upewnić się, że zastąpiono ‘x’ wartościami urządzenia poprawnie, w przeciwnym razie, możesz napotkać problemy z kompatybilnością, co może skutkować niepowodzeniem połączenia.