Utwardzanie i usuwanie wdrożeń systemu Windows 10**

**Pobierz wszystkie wymagane pliki ze strony GitHub Repository

**Poszukujemy pomocy w następujących kwestiach .Net issue

Wprowadzenie:

Windows 10 jest inwazyjnym i niezabezpieczonym systemem operacyjnym po wyjęciu z pudełka. Organizacje takie jak PrivacyTools.io , Microsoft , Cyber.mil , the Department of Defense , and the National Security Agency zaleciły zmiany konfiguracji w celu zablokowania, wzmocnienia i zabezpieczenia systemu operacyjnego. Zmiany te obejmują szeroki zakres środków zaradczych, w tym blokowanie telemetrii, makr, usuwanie oprogramowania typu bloatware oraz zapobieganie wielu cyfrowym i fizycznym atakom na system. Ten skrypt ma na celu zautomatyzowanie konfiguracji zalecanych przez te organizacje.

Uwagi:

  • Ten skrypt został zaprojektowany do działania głównie w środowiskach użytku osobistego. Mając to na uwadze, niektóre ustawienia konfiguracji korporacyjnej nie zostały zaimplementowane. Skrypt ten nie został zaprojektowany w celu zapewnienia 100% zgodności systemu. Powinien być raczej używany jako odskocznia do ukończenia większości, jeśli nie wszystkich, zmian konfiguracji, które można skryptować, pomijając kwestie takie jak branding i banery, które nie powinny być wdrażane nawet w zahartowanym środowisku do użytku osobistego.
  • Ten skrypt został zaprojektowany w taki sposób, że optymalizacje, w przeciwieństwie do niektórych innych skryptów, nie złamią podstawowych funkcji systemu Windows.
  • Funkcje takie jak Windows Update, Windows Defender, Windows Store i Cortona zostały ograniczone, ale nie są w stanie niefunkcjonalnym, jak większość innych skryptów Windows 10 Privacy.
  • Jeśli szukasz zminimalizowanego skryptu przeznaczonego tylko dla środowisk komercyjnych, zobacz to GitHub Repository

Wymagania:

Zalecane materiały do czytania:

Lista skryptów i narzędzi wykorzystywanych przez tę kolekcję:

Uwzględniono dodatkowe konfiguracje z:

STIGS/SRGs Applied:

Jak uruchomić skrypt

Instalacja ręczna:

W przypadku ręcznego pobrania skrypt należy uruchomić z poziomu administracyjnego powershell w katalogu zawierającym wszystkie pliki z pliku GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-optimize-windows.ps1

Automatyczna instalacja:

Skrypt można uruchomić z wyodrębnionego pliku do pobrania z GitHub w następujący sposób:

iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://simeononsecurity.com/scripts/windowsoptimizeandharden.ps1'))

.