Skrypt FireFox STIG

Strona Firefox V4R29 nie jest najłatwiejszym z STIGów do zastosowania. Ten skrypt zaimplementuje większość wymaganych polityk FireFox. W przyszłości, szablony FireFox ADMX i GPO zostaną zastosowane w tym skrypcie.

Prace w toku

Pobierz wymagane pliki

Pobierz wymagane pliki z GitHub Repository

Jak uruchomić skrypt

Skrypt można uruchomić z wyodrębnionego pliku do pobrania z GitHuba w następujący sposób:.

.\sos-firefoxstig.ps1