.NET Framework STIG

Zastosowanie .NET STIG z pewnością nie jest proste. Dla wielu administratorów pełne wdrożenie na jednym systemie może zająć wiele godzin. Ten skrypt stosuje wymagane zmiany w rejestrze i modyfikuje plik machine.config, aby wdrożyć FIPS i inne kontrole zgodnie z wymaganiami.

Uwagi:

Ten skrypt nie może i nigdy nie doprowadzi stiga .NET do 100% zgodności. W tej chwili, w obecnej postaci, jest w stanie wykonać około 75% kontroli i wraca do wszystkich poprzednich wersji .NET.

Ręczna interwencja jest wymagana dla każdej aplikacji .NET lub witryny IIS.

Wymagania:

  • Windows 7, Windows Server 2008 lub nowszy
  • X] Testowanie w swoim środowisku przed uruchomieniem na systemach produkcyjnych.

STIGS/SRGs Applied:

- Microsoft .Net Framework 4 V1R9

Sources:

- Add from one XML data to another existing XML file - Caspol.exe (Code Access Security Policy Tool) - Microsoft .NET Framework Documentation - PowerShell $PSScriptRoot - PowerShell: Run command from script’s directory - Powershell XML importnode from different file

Pobierz wymagane pliki

Możesz pobrać wymagane pliki ze strony GitHub Repository

Jak uruchomić skrypt

Skrypt można uruchomić z rozpakowanego pliku do pobrania z GitHuba w taki sposób:.

Jak uruchomić skrypt

Manual Install:

W przypadku ręcznego pobrania, skrypt należy uruchomić z administracyjnego powershella w katalogu zawierającym wszystkie pliki z. GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-.net-4-stig.ps1

Automatyczna instalacja:

Użyj tego one-linera, aby automatycznie pobrać, rozpakować wszystkie pliki pomocnicze i uruchomić najnowszą wersję skryptu.

iwr -useb 'https://simeononsecurity.com/scripts/sosdotnet.ps1'|iex