Table of Contents

Discord Backdoors and Breaches Bot - Pre Alpha

Docker Image CI

Bot Discord dla Backdoors and Breaches, turowej gry strategicznej autorstwa BHIS

Dostępne polecenia

 • setup-game Tworzy identyfikator gry i ustawia wszystkie potrzebne zmienne.
 • start-game Nowa gra powinna zostać uruchomiona przez mistrza incydentów dopiero po setup-game
 • join-game Umożliwia graczom dołączenie do gry poprzez przypisanie im roli “Gracza” i przyznanie im dostępu do kanału gry.
 • play-procedure Rozpoczyna fazę procedury gry, w której gracze muszą ukończyć serię wyzwań, aby przejść dalej.
 • play-incident-master Rozpoczyna fazę Mistrza Incydentu, w której gracze na zmianę wcielają się w rolę Mistrza Incydentu i instruują innych graczy, jak reagować na symulowany incydent.
 • play-c2 Rozpoczyna się faza dowodzenia i kontroli, w której gracze na zmianę stają się zespołem C2 i muszą koordynować działania z innymi graczami, aby wykonać serię zadań.
 • play-persistence Rozpoczyna fazę Wytrwałości w grze, w której gracze muszą znaleźć i wyeliminować ukrytego backdoora w systemie.
 • play-pivot Rozpoczyna fazę Pivot gry, w której gracze muszą przejść do innej części systemu i kontynuować śledztwo.
 • end-game Kończy bieżącą grę i usuwa kanał gry oraz powiązane z nim role.

Aby uruchomić polecenie, wpisz ! lub / po którym następuje nazwa polecenia w kanale gry. Na przykład, aby rozpocząć nową grę, wpisz !start-game Należy pamiętać, że niektóre polecenia mogą być dostępne tylko w określonych fazach gry.

Konfiguracja bota

Używanie Pythona

 1. Sklonuj to repozytorium używając git clone https://github.com/simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches.git
 2. Zainstaluj wymagane zależności za pomocą pip install -r requirements.txt
 3. Utwórz config.ini w katalogu głównym projektu z następującą zawartością:
[SETTINGS]
discordtoken = put_discord_bot_token_here
channel_id = put_game_channel_id_here
 1. Wymienić put_discord_bot_token_here z tokenem bota Discord i put_game_channel_id_here z identyfikatorem kanału, na którym ma być rozgrywana gra.
 2. Uruchom bota używając python main.py

Korzystanie z platformy Docker

 1. Sklonuj repozytorium i przejdź do katalogu:
git clone https://github.com/simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches.git
cd discord-backdoors-and-breaches
 1. Utwórz .env w katalogu głównym projektu i dodać następujące zmienne środowiskowe wraz z odpowiadającymi im wartościami:
BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here>
CHANNEL_ID=<game_channel_id_here>
 1. Zbuduj obraz Docker przy użyciu dostarczonego pliku Dockerfile:
docker build -t discord-backdoors-and-breaches .
 1. Uruchom kontener Docker, przekazując zmienne środowiskowe z pliku .env pliki:
docker run --env-file .env discord-backdoors-and-breaches

Alternatywnie, można ustawić zmienne środowiskowe bezpośrednio podczas wykonywania polecenia docker run polecenie:

docker run -td --name bnbbot -e BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here> -e CHANNEL_ID=<game_channel_id_here> discord-backdoors-and-breaches

lub pobrać bezpośrednio z obrazu na stronie dockerhub

docker run -td --name bnbbot -e BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here> -e CHANNEL_ID=<game_channel_id_here> simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches:latest