Table of Contents

Nośniki wymienne, takie jak dyski twarde, dyski półprzewodnikowe (SSD), pamięci flash USB, płyty CD, DVD i Blu-ray, są integralną częścią dzisiejszego cyfrowego świata. Urządzenia te są powszechnie wykorzystywane do przechowywania i przesyłania poufnych danych, a kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że zawarte w nich informacje nie wyciekną lub nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym. W tym artykule omówimy zatwierdzone przez NIST sposoby sanityzacji wszystkich typów nośników wymiennych.

Home

Dlaczego dezynfekować nośniki wymienne?

**Sanityzacja nośników wymiennych jest niezbędna, ponieważ dane przechowywane na tych urządzeniach można łatwo odzyskać, nawet jeśli dane zostały usunięte. Wynika to z faktu, że po usunięciu danych usuwane jest tylko odniesienie do danych, ale rzeczywiste dane pozostają na dysku, dopóki nie zostaną nadpisane. Umożliwia to złośliwym podmiotom odzyskanie poufnych danych za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych.

NIST 800-88 Rev. 1 Rodzaje niszczenia danych

National Institute of Standards and Technology (NIST) opublikował wytyczne dotyczące sanityzacji nośników wymiennych, znane jako NIST Special Publication 800-88 Revision 1. Wytyczne przedstawiają kilka metod sanityzacji nośników wymiennych, w tym fizyczne niszczenie, czyszczenie i oczyszczanie.

Fizyczne niszczenie

**Fizyczne niszczenie jest najbezpieczniejszą metodą sanityzacji nośników wymiennych. Metoda ta polega na fizycznym zniszczeniu urządzenia, uniemożliwiając komukolwiek odzyskanie z niego jakichkolwiek danych. Fizyczne zniszczenie można osiągnąć poprzez rozdrobnienie, stopienie lub sproszkowanie urządzenia.

Czyszczenie

Czyszczenie to proces nadpisywania danych na urządzeniu serią wartości binarnych. Metoda ta jest mniej bezpieczna niż fizyczne niszczenie, ale nadal jest skuteczna w oczyszczaniu większości nośników wymiennych. NIST 800-88 Rev. 1 zaleca korzystanie z oprogramowania, które spełnia standardy określone przez Departament Obrony (DoD) 5220.22-M specyfikacja.

Czyszczenie

Czyszczenie to proces wielokrotnego nadpisywania danych na urządzeniu wzorcem wartości binarnych. Metoda ta jest bezpieczniejsza niż czyszczenie i jest zalecana do oczyszczania wrażliwych danych. NIST 800-88 Rev. 1 zaleca użycie narzędzia programowego, które spełnia standardy określone przez DoD 5220.22-M specyfikacja.

__________________________________________## Wnioski

Podsumowując, odkażanie nośników wymiennych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że poufne dane przechowywane na tych urządzeniach nie wyciekną lub nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym. NIST 800-88 Rev. 1 zawiera wytyczne dotyczące odkażania wszystkich typów nośników wymiennych, w tym dysków twardych, dysków SSD, pamięci flash USB, płyt CD, DVD i Blu-ray, w tym fizycznego niszczenia, czyszczenia i oczyszczania. **Fizyczne niszczenie jest najbezpieczniejszą metodą sanityzacji nośników wymiennych, ale czyszczenie i oczyszczanie są również skutecznymi metodami, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

**Należy pamiętać, że sanityzacja nośników wymiennych jest tylko jednym z aspektów kompleksowej strategii bezpieczeństwa danych. Aby zapewnić ochronę wrażliwych danych, należy również wdrożyć inne środki, takie jak szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie danych.