Table of Contents

Home

Jak dowiedzieć się o najnowszych CVE i aktorach zagrożeń?

Wprowadzenie

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa, bycie na bieżąco z najnowszymi CVE i zagrożeniami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Ten artykuł zawiera cenne spostrzeżenia i strategie skutecznego poznawania najnowszych CVE i aktorów zagrożeń, umożliwiając proaktywną ochronę systemów.

Zrozumienie CVE

CVE, czyli Common Vulnerabilities and Exposures, to unikalne identyfikatory publicznie znanych luk w cyberbezpieczeństwie. Bycie na bieżąco z najnowszymi CVE jest niezbędne do proaktywnej obrony. Oto kilka podejść, które warto rozważyć:

 1. Bazy danych CVE: Baza danych National Vulnerability Database (NVD) and the Common Vulnerabilities and Exposures List (CVE) utrzymują kompleksowe bazy danych znanych luk w zabezpieczeniach. Bazy te dostarczają szczegółowych informacji na temat CVE, w tym powagi, wpływu, dotkniętych systemów i sugerowanych środków zaradczych.

 2. Poradniki dostawców zabezpieczeń: Wielu dostawców cyberbezpieczeństwa publikuje poradniki, które informują użytkowników o nowo odkrytych lukach i odpowiednich łatach. Porady te są często specyficzne dla produktów lub usług dostawców i mogą być doskonałym źródłem informacji.

 3. Platformy analizy zagrożeń: Korzystanie z platform analizy zagrożeń umożliwia dostęp do wyselekcjonowanych informacji na temat pojawiających się CVE. Platformy te agregują dane z różnych źródeł i zapewniają wgląd w najnowsze luki w zabezpieczeniach, techniki ataków i wskaźniki kompromitacji (IoC).

 4. Listy mailingowe i newslettery: Subskrybowanie list mailingowych i newsletterów od renomowanych organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, takich jak US-CERT and CERT/CC mogą na bieżąco informować o najnowszych CVE. Organizacje te często udostępniają aktualne alerty, raporty o podatnościach i najlepsze praktyki.

Odkrywanie aktorów zagrożeń

Zrozumienie motywacji i taktyki podmiotów stanowiących zagrożenie jest niezbędne do oceny ryzyka i opracowania skutecznych środków zaradczych. Oto kilka sposobów na poznanie aktorów zagrożeń:

 1. Kanały informacji o zagrożeniach: Wielu dostawców informacji o zagrożeniach oferuje feeds, które dostarczają w czasie rzeczywistym informacje o aktorach zagrożeń. Kanały te zawierają szczegółowe informacje na temat taktyk, technik i procedur (TTP) stosowanych przez różne grupy zagrożeń. Regularne monitorowanie tych kanałów może zapewnić cenny wgląd w pojawiające się działania podmiotów stanowiących zagrożenie.

 2. Blogi bezpieczeństwa: Wielu ekspertów i organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem prowadzi blogi bezpieczeństwa, na których dzielą się analizami i spostrzeżeniami na temat działań podmiotów stanowiących zagrożenie. Śledzenie tych blogów może zapewnić ci dogłębną wiedzę na temat najnowszych trendów, kampanii ataków i godnych uwagi aktorów zagrożeń.

 3. Open-Source Intelligence (OSINT): Techniki OSINT obejmują gromadzenie informacji z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe, fora i strony internetowe, w celu identyfikacji i analizy podmiotów stanowiących zagrożenie. Różne narzędzia i platformy OSINT mogą pomóc w tym procesie, umożliwiając śledzenie podmiotów stanowiących zagrożenie i ich działań.

 4. Raporty dotyczące zagrożeń: Renomowane firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem często publikują raporty dotyczące zagrożeń, które zagłębiają się w taktyki, techniki i kampanie podmiotów stanowiących zagrożenie. Raporty te często zawierają szczegółowe analizy, studia przypadków i wskaźniki kompromitacji (IoC) związane z określonymi grupami zagrożeń.

Wyprzedzanie dzięki automatyzacji i współpracy

Aby skutecznie poznawać najnowsze CVE i podmioty stanowiące zagrożenie, warto rozważyć wdrożenie następujących strategii:

 1. Automatyczne skanowanie podatności: Wykorzystaj zautomatyzowane narzędzia do skanowania podatności, aby stale oceniać swoje systemy i identyfikować potencjalne podatności. Narzędzia te mogą pomóc ci być na bieżąco z nowo odkrytymi CVE i ustalić priorytety łatania.

 2. Społeczności wymiany informacji: Zaangażuj się w społeczności wymiany informacji i fora poświęcone cyberbezpieczeństwu. Aktywne uczestnictwo w tych społecznościach pozwala na wymianę wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń z podobnie myślącymi profesjonalistami. Platformy takie jak Mitre ATT&CK® and OpenCTI oferują cenne zasoby i środowiska współpracy.

 3. Współpraca z partnerami branżowymi: Nawiązuj relacje z partnerami z branży i uczestnicz w odpowiednich forach branżowych w celu wymiany wiedzy i wczesnego wykrywania pojawiających się zagrożeń. Dzielenie się informacjami i doświadczeniami z zaufanymi partnerami może pomóc ci wyprzedzić potencjalne luki w zabezpieczeniach i działania podmiotów stanowiących zagrożenie.

 4. Porady i powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa: Śledź uważnie porady i powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa dostarczane przez odpowiednie organy rządowe i organy regulacyjne. Organizacje te często publikują alerty i wskazówki związane z pojawiającymi się CVE i aktorami zagrożeń. Przykłady takich organów obejmują National Institute of Standards and Technology (NIST) and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Wnioski

W stale zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa, bycie na bieżąco z najnowszymi CVE i aktorami zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony zasobów cyfrowych. Korzystając z baz danych CVE, platform analizy zagrożeń, poradników dotyczących bezpieczeństwa i współpracując z partnerami z branży, można proaktywnie łagodzić luki w zabezpieczeniach i reagować na pojawiające się zagrożenia. Automatyzacja skanowania luk w zabezpieczeniach, badanie danych wywiadowczych typu open source i monitorowanie źródeł informacji o zagrożeniach zapewnia kompleksowe zrozumienie krajobrazu cyberbezpieczeństwa. Zastosuj proaktywne i oparte na współpracy podejście, aby wzmocnić swoją obronę i wyprzedzić potencjalne zagrożenia.

Referencje: