Table of Contents

Home

Czy powinienem outsourcować jakąkolwiek część cyberbezpieczeństwa?

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie, w którym naruszenia danych i zagrożenia cybernetyczne są coraz częstsze, firmy często stają przed dylematem, czy outsourcować swoje operacje cyberbezpieczeństwa. Chociaż posiadanie własnego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa może wydawać się bezpieczniejszą opcją, outsourcing cyberbezpieczeństwa może zaoferować kilka korzyści, w tym ujednoliconą strategię cyberbezpieczeństwa. W tym artykule zbadamy czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu jakiejkolwiek części cyberbezpieczeństwa, omówimy zalety i wady oraz przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące skutecznego outsourcingu.


Zrozumienie outsourcingu w cyberbezpieczeństwie

Outsourcing w cyberbezpieczeństwie odnosi się do praktyki zatrudniania zewnętrznych Zarządzanych Dostawców Usług Bezpieczeństwa (MSSP) do obsługi infrastruktury cyberbezpieczeństwa organizacji. Ci doświadczeni specjaliści są odpowiedzialni za ochronę wrażliwych danych biznesowych i danych klientów przed różnymi zagrożeniami, takimi jak ataki DDoS, phishing i ataki oparte na złośliwym oprogramowaniu.

Tradycyjnie wiele firm polegało na wewnętrznych usługach cyberbezpieczeństwa. Jednak we współczesnym świecie biznesu trend przesunął się w kierunku outsourcingu cyberbezpieczeństwa. Około 99% organizacji zleca obecnie część swoich operacji cyberbezpieczeństwa zewnętrznym MSSP, co stanowi znaczny wzrost z 47% w 2017 roku. Chociaż tylko niewielki odsetek (0,4%) całkowicie outsourcuje wszystkie operacje związane z cyberbezpieczeństwem, podkreśla to ciągłe znaczenie wewnętrznych zespołów ds. cyberbezpieczeństwa.

Decyzja o outsourcingu cyberbezpieczeństwa zależy od różnych czynników, takich jak wielkość firmy, zagrożenia bezpieczeństwa, budżet, model biznesowy i istniejąca pula talentów. Aby podjąć świadomą decyzję, należy dokładnie rozważyć te czynniki.

______### Czynniki do rozważenia przed outsourcingiem

1. Rodzaj zagrożeń bezpieczeństwa i potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo obejmuje różne aspekty, w tym bezpieczeństwo serwerów, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo systemów elektronicznych. Przed outsourcingiem usług cyberbezpieczeństwa kluczowe jest zrozumienie konkretnego kontekstu, w którym organizacja wymaga ochrony bezpieczeństwa IT. To zrozumienie pomoże ci znaleźć odpowiednią firmę outsourcingową zajmującą się cyberbezpieczeństwem, która może skutecznie zaspokoić twoje unikalne potrzeby.

Zidentyfikuj podstawowe potrzeby swojej organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo operacyjne, bezpieczeństwo informacji, ciągłość biznesowa i odzyskiwanie po awarii. Na przykład, jeśli Twoja firma w dużym stopniu opiera się na transakcjach online, priorytetem będzie bezpieczeństwo e-commerce i ochrona przed oszustwami płatniczymi. Alternatywnie, jeśli obsługujesz wrażliwe dane klientów, prywatność danych i zgodność stają się krytycznymi obszarami zainteresowania.

Zrozumienie konkretnych zagrożeń bezpieczeństwa i potrzeb cyberbezpieczeństwa organizacji pozwala wybrać dostawcę outsourcingu, który specjalizuje się w skutecznym rozwiązywaniu tych obszarów.

2. Budżet cyberbezpieczeństwa

Budżet cyberbezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w określeniu, czy outsourcing jest wykonalny dla Twojej organizacji. Naruszenia danych mogą skutkować znacznymi stratami finansowymi, wynoszącymi średnio 4,35 miliona dolarów według raportu IBM z 2022 roku.

Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści pomoże efektywnie alokować budżet na cyberbezpieczeństwo. Outsourcing może być często bardziej opłacalny niż utrzymywanie własnego zespołu, ponieważ eliminuje potrzebę inwestowania w szkolenie, rekrutację i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Może to również przynieść korzyści księgowe, przenosząc znaczną część budżetu cyberbezpieczeństwa z wydatków kapitałowych (CAPEX) na wydatki operacyjne (OPEX), zapewniając większą przewidywalność w procesie budżetowania.

Załóżmy na przykład, że Twoja organizacja jest małą firmą o ograniczonych zasobach finansowych. W takim przypadku outsourcing usług cyberbezpieczeństwa może zapewnić dostęp do ekspertyzy i zaawansowanych technologii bez początkowych inwestycji wymaganych do zbudowania własnego zespołu. Z drugiej strony, większe przedsiębiorstwa mogą mieć zdolność finansową do utrzymania solidnego zespołu wewnętrznego, ale nadal decydują się na outsourcing określonych funkcji cyberbezpieczeństwa, aby skoncentrować wewnętrzne zasoby na podstawowych operacjach biznesowych.

3. Poufność i bezpieczeństwo

Poufność i bezpieczeństwo są kluczowymi kwestiami przy outsourcingu operacji cyberbezpieczeństwa. Zatrudniając zewnętrznych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, będziesz udostępniać wrażliwe informacje firmowe i poufne dane klientów. Istotne jest, aby ograniczyć ich dostęp tylko do informacji niezbędnych do wykonywania ich pracy.

Załóżmy na przykład, że zdecydujesz się zlecić operacje związane z bezpieczeństwem sieci dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). Zapewniłbyś im dostęp do swojej infrastruktury sieciowej i potencjalnie wrażliwych danych. Aby zachować poufność, należy upewnić się, że MSSP przestrzega najlepszych praktyk branżowych, takich jak szyfrowanie i bezpieczna transmisja danych.

Ważne jest również określenie rodzaju i poziomu wrażliwych informacji wymaganych do operacji cyberbezpieczeństwa, które chcesz zlecić na zewnątrz. Może to obejmować własność intelektualną, dokumentację finansową, dane osobowe klientów (PII) lub dokumentację zdrowotną, w zależności od branży.

Aby chronić udostępniane informacje, firma outsourcingowa powinna dysponować solidnymi środkami. Powinna wdrożyć kontrolę dostępu, szyfrowanie danych, plany reagowania na incydenty bezpieczeństwa i regularne audyty bezpieczeństwa. Zaleca się przeprowadzenie analizy due diligence i ocenę certyfikatów bezpieczeństwa firmy outsourcingowej oraz zgodności z odpowiednimi przepisami rządowymi.

Zgodność z odpowiednimi przepisami rządowymi, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności organizacji z wymogami prawnymi i ochrony prywatności klientów.

Biorąc pod uwagę czynniki poufności i bezpieczeństwa, można wybrać godnego zaufania i niezawodnego partnera w zakresie outsourcingu cyberbezpieczeństwa, który zapewni ochronę poufnych informacji, jednocześnie dostarczając skuteczne usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

4. Wiedza specjalistyczna firmy outsourcingowej w zakresie cyberbezpieczeństwa

W przypadku outsourcingu operacji cyberbezpieczeństwa kluczowe znaczenie ma zatrudnienie firmy z doświadczonymi profesjonalistami, którzy posiadają niezbędne umiejętności, wiedzę i ekspertyzę. Większość organizacji decyduje się na zewnętrznych dostawców usług bezpieczeństwa (MSSP), aby wykorzystać ich doświadczenie w obronie przed ewoluującym krajobrazem cyberzagrożeń.

Weźmy na przykład instytucję finansową, która decyduje się na outsourcing bezpieczeństwa aplikacji do MSSP. MSSP powinien mieć zespół doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa aplikacji, którzy są dobrze zorientowani w identyfikowaniu i ograniczaniu luk w aplikacjach internetowych i mobilnych. Powinni oni mieć doświadczenie w bezpiecznych praktykach kodowania, testach penetracyjnych i ramach bezpieczeństwa aplikacji.

Przed sfinalizowaniem partnerstwa ważne jest, aby dokładnie ocenić reputację, osiągnięcia i certyfikaty firmy outsourcingowej. Poszukaj uznanych w branży certyfikatów, takich jak Certified Information Systems Security Professional (CISSP) lub Certified Ethical Hacker (CEH) jako wskaźników ich wiedzy specjalistycznej.

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę doświadczenie firmy outsourcingowej w danej branży lub sektorze. Różne branże mają unikalne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i standardy zgodności. MSSP z doświadczeniem w danej branży będzie zaznajomiony z konkretnymi wyzwaniami i ramami regulacyjnymi, zapewniając dostosowane rozwiązania, które skutecznie zaspokoją potrzeby organizacji.

Aby uzyskać wgląd w wiedzę specjalistyczną firmy outsourcingowej, możesz przejrzeć studia przypadków, referencje i referencje klientów. Zasoby te mogą dostarczyć rzeczywistych przykładów udanych wdrożeń cyberbezpieczeństwa firmy i wykazać jej zdolność do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Współpracując z firmą outsourcingową w zakresie cyberbezpieczeństwa, która posiada niezbędne doświadczenie, możesz skorzystać z ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności, zwiększając ogólną postawę bezpieczeństwa organizacji i odporność na cyberzagrożenia.

5. Komunikacja i współpraca

Skuteczna komunikacja i współpraca mają kluczowe znaczenie dla udanego partnerstwa outsourcingowego w zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku outsourcingu cyberbezpieczeństwa niezbędne jest ustanowienie jasnych linii komunikacji i dobrze zdefiniowanych umów o poziomie usług (SLA).

Weźmy na przykład firmę, która zleca reagowanie na incydenty dostawcy usług cyberbezpieczeństwa. Umowa SLA powinna jasno określać oczekiwane czasy reakcji na różne rodzaje incydentów bezpieczeństwa. Gwarantuje to, że firma outsourcingowa rozumie pilną potrzebę szybkiego reagowania na naruszenia bezpieczeństwa.

Oprócz umów SLA należy ustanowić regularne kanały komunikacji w celu utrzymania przejrzystości i ułatwienia współpracy. Spotkania dotyczące statusu, zarówno osobiste, jak i za pośrednictwem platform wirtualnych, mogą być zaplanowane w celu omówienia bieżących projektów, rozwiania obaw i dostarczenia aktualnych informacji na temat outsourcowanych operacji. Należy wdrożyć mechanizmy zgłaszania incydentów, aby zapewnić, że wszelkie incydenty lub naruszenia bezpieczeństwa są niezwłocznie przekazywane zarówno firmie outsourcingowej, jak i wewnętrznym interesariuszom.

Narzędzia i platformy do współpracy, takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami lub aplikacje do bezpiecznego przesyłania wiadomości, mogą być wykorzystywane do usprawnienia komunikacji i umożliwienia współpracy w czasie rzeczywistym między zespołem wewnętrznym a zewnętrznymi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa.

Wspierając skuteczną komunikację i współpracę, organizacje mogą zapewnić wspólne zrozumienie celów, oczekiwań i obowiązków, co prowadzi do bardziej wydajnego i produktywnego partnerstwa outsourcingowego w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Plusy i minusy outsourcingu cyberbezpieczeństwa

Plusy

 1. Dostęp do wiedzy specjalistycznej: Outsourcing cyberbezpieczeństwa zapewnia organizacjom dostęp do wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy posiadają aktualną wiedzę na temat najnowszych zagrożeń i praktyk bezpieczeństwa. Przykładowo, firma może współpracować z dostawcą usług zarządzania bezpieczeństwem (MSSP), który specjalizuje się w analizie zagrożeń i reagowaniu na incydenty, uzyskując dostęp do ich wiedzy specjalistycznej w zakresie wykrywania i łagodzenia cyberzagrożeń.

 2. Oszczędność: Outsourcing cyberbezpieczeństwa może być bardziej opłacalny niż budowanie i utrzymywanie własnego zespołu, szczególnie w przypadku małych i średnich firm. Zamiast inwestować w rekrutację, szkolenie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą skorzystać z wiedzy zewnętrznego dostawcy. Takie podejście może skutkować znacznymi oszczędnościami przy jednoczesnym zapewnieniu solidnych środków bezpieczeństwa.

 3. Monitoring 24/7: Wiele firm outsourcingowych oferuje całodobowy monitoring i usługi reagowania na incydenty. Oznacza to, że dedykowany zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa stale monitoruje systemy organizacji pod kątem potencjalnych zagrożeń i szybko reaguje na wszelkie incydenty bezpieczeństwa. Ten całodobowy monitoring zwiększa poziom bezpieczeństwa organizacji i pomaga zminimalizować wpływ cyberataków.

 4. Skalowalność: Outsourcing zapewnia firmom opcje skalowalności. W miarę ewolucji potrzeb organizacji, na przykład w okresach wzrostu lub ekspansji, outsourcing pozwala na elastyczną alokację zasobów cyberbezpieczeństwa. Na przykład firma, która doświadcza gwałtownego wzrostu liczby transakcji online, może łatwo skalować swoją infrastrukturę bezpieczeństwa, współpracując z MSSP w celu obsługi zwiększonego obciążenia pracą.

 5. Ujednolicona strategia: Współpraca z profesjonalnym MSSP może pomóc w stworzeniu ujednoliconej strategii cyberbezpieczeństwa w całej organizacji. MSSP może ocenić istniejące środki bezpieczeństwa organizacji, zidentyfikować luki lub słabe punkty i opracować kompleksową strategię ich wyeliminowania. Takie ujednolicone podejście zapewnia spójną ochronę i zmniejsza ryzyko fragmentacji środków bezpieczeństwa.

Wady

Chociaż outsourcing cyberbezpieczeństwa ma wiele zalet, ważne jest, aby wziąć pod uwagę również potencjalne wady. Oto kilka wad, o których należy pamiętać:

 1. Zależność od osób trzecich: Outsourcing cyberbezpieczeństwa oznacza poleganie na zewnętrznych dostawcach w zakresie ochrony wrażliwych danych i systemów. Ta zależność wprowadza element ryzyka, ponieważ organizacja musi ufać, że firma outsourcingowa posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną i mechanizmy kontroli w celu ochrony swoich aktywów. Dokładna analiza due diligence ma kluczowe znaczenie dla wyboru renomowanego i godnego zaufania partnera outsourcingowego.

 2. Wyzwania związane z komunikacją i koordynacją: Skuteczna komunikacja i koordynacja między organizacją a firmą outsourcingową są niezbędne dla udanego outsourcingu. Niewłaściwa komunikacja lub brak zgodności w zakresie celów i oczekiwań może utrudnić skuteczność partnerstwa. Ustanowienie jasnych linii komunikacji i regularnych mechanizmów raportowania może pomóc złagodzić te wyzwania.

 3. Utrata kontroli: W przypadku outsourcingu cyberbezpieczeństwa istnieje pewien stopień kontroli, z której rezygnuje zewnętrzny dostawca. Organizacje mogą mieć ograniczoną widoczność i kontrolę nad codziennymi operacjami i procesami decyzyjnymi firmy outsourcingowej. Tę utratę kontroli można złagodzić poprzez odpowiednie umowy kontraktowe, regularne oceny wyników i bieżące monitorowanie działań zlecanych na zewnątrz.

 4. Obawy związane z prywatnością danych i zgodnością z przepisami: Outsourcing cyberbezpieczeństwa wiąże się z udostępnianiem poufnych informacji firmy zewnętrznym dostawcom. Rodzi to obawy o prywatność danych i zgodność z odpowiednimi przepisami, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub standardy branżowe. Organizacje powinny upewnić się, że firma outsourcingowa przestrzega niezbędnych wymogów dotyczących prywatności i zgodności.

 5. Ryzyko przerw w świadczeniu usług: Zależność od jednego dostawcy usług outsourcingowych w zakresie krytycznych usług cyberbezpieczeństwa wprowadza ryzyko przerw w świadczeniu usług. Jeśli firma outsourcingowa doświadczy problemów technicznych, problemów kadrowych lub zakłóceń w swojej działalności, może to wpłynąć na zdolność organizacji do skutecznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Ograniczenie tego ryzyka wymaga rozważenia planów tworzenia kopii zapasowych, redundancji i umownych gwarancji dostępności usług.

Ogólnie rzecz biorąc, outsourcing cyberbezpieczeństwa może przynieść organizacjom znaczące korzyści w zakresie wiedzy specjalistycznej, efektywności kosztowej i bezpieczeństwa. ______### Najlepsze praktyki skutecznego outsourcingu

Aby zapewnić udany outsourcing cyberbezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki:

 1. Dokładna ocena dostawcy: Przed zawarciem umowy outsourcingowej należy dokładnie ocenić potencjalnych dostawców. Poszukaj renomowanych firm z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Weź pod uwagę takie czynniki jak doświadczenie, certyfikaty i opinie klientów. Przeprowadzenie szczegółowej oceny może pomóc upewnić się, że wybrany dostawca ma niezbędne możliwości, aby spełnić określone wymagania bezpieczeństwa organizacji. Można na przykład przejrzeć raporty branżowe, takie jak Gartner Magic Quadrant for Managed Security Services Providers, aby zidentyfikować wiodących dostawców w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 2. Ustal jasne oczekiwania: Jasno zdefiniuj zakres prac, oczekiwania dotyczące wydajności i rezultaty w formalnym kontrakcie lub umowie o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Umowa SLA powinna określać konkretne usługi, które mają być świadczone, czasy reakcji na rozwiązywanie incydentów oraz wszelkie istotne wskaźniki pomiaru wydajności. Taka umowa pomaga ustalić jasne oczekiwania dla obu stron i stanowi podstawę do oceny wydajności dostawcy.

 3. Regularne audyty i monitorowanie: Regularny audyt i monitorowanie operacji outsourcingu w celu zapewnienia zgodności, bezpieczeństwa i jakości. Przeprowadzanie okresowych ocen w celu sprawdzenia, czy dostawca przestrzega uzgodnionych standardów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk branżowych. Może to obejmować przegląd raportów z audytów, przeprowadzanie testów penetracyjnych i przeprowadzanie ocen podatności. Regularnie oceniając wydajność dostawcy, można zidentyfikować wszelkie obszary wymagające poprawy i podjąć niezbędne działania naprawcze.

 4. Efektywna komunikacja: Ustanowienie otwartych linii komunikacji z firmą outsourcingową. Regularne spotkania i aktualizacje statusu są niezbędne do utrzymania przejrzystości i szybkiego rozwiązywania wszelkich wątpliwości lub problemów. Ponadto należy zdefiniować procedury reagowania na incydenty i ustanowić jasną ścieżkę eskalacji dla zgłaszania i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa. Gwarantuje to, że istnieją kanały komunikacji umożliwiające skuteczne rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem.

 5. Utrzymanie wewnętrznej świadomości: Podczas outsourcingu cyberbezpieczeństwa ważne jest, aby utrzymywać wewnętrzną świadomość najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i wspierać kulturę cyberbezpieczeństwa w organizacji. Zapewnij pracownikom ciągłe szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby upewnić się, że rozumieją swoje role i obowiązki w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Może to obejmować szkolenie w zakresie rozpoznawania i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa, praktykowania bezpiecznego kodowania i konfiguracji oraz przestrzegania zasad ochrony danych.

 6. Ciągłe doskonalenie: Regularna ocena skuteczności umowy outsourcingowej i wprowadzanie niezbędnych korekt. Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas reakcji na incydenty, wskaźnik wykrywania zagrożeń i skuteczność rozwiązywania problemów. Identyfikacja obszarów wymagających poprawy i współpraca z firmą outsourcingową w celu wdrożenia niezbędnych zmian. Ciągłe doskonalenie zapewnia, że umowa outsourcingowa ewoluuje, aby sprostać zmieniającemu się krajobrazowi cyberbezpieczeństwa i zmieniającym się potrzebom organizacji.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, organizacje mogą zmaksymalizować korzyści płynące z outsourcingu cyberbezpieczeństwa, jednocześnie ograniczając potencjalne ryzyko i zapewniając silną pozycję w zakresie bezpieczeństwa.


Podsumowanie

Podjęcie decyzji o outsourcingu jakiejkolwiek części cyberbezpieczeństwa jest złożoną decyzją, która wymaga starannego rozważenia różnych czynników. Podczas gdy outsourcing oferuje korzyści, takie jak dostęp do wiedzy specjalistycznej i opłacalność, stwarza on również wyzwania, takie jak uzależnienie od stron trzecich i obawy o prywatność danych.

Rozumiejąc specyficzne potrzeby organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, dokładnie oceniając partnera outsourcingowego i wdrażając najlepsze praktyki, można wykorzystać zalety outsourcingu, jednocześnie ograniczając związane z nim ryzyko. Należy dokładnie ocenić potencjalnych dostawców, ustalić jasne oczekiwania za pomocą formalnych umów lub umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA) oraz utrzymywać regularną komunikację i monitorowanie. Zapewnia to przejrzystość i odpowiedzialność w umowie outsourcingowej.

Pamiętaj, że outsourcing powinien uzupełniać wewnętrzne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, a nie całkowicie je zastępować. Utrzymuj wewnętrzną świadomość najlepszych praktyk bezpieczeństwa i wspieraj kulturę cyberbezpieczeństwa w organizacji. Regularnie oceniaj skuteczność umowy outsourcingowej i dokonuj niezbędnych korekt, aby zapewnić ciągłe doskonalenie.

Podsumowując, outsourcing cyberbezpieczeństwa może być strategiczną decyzją, która poprawi stan bezpieczeństwa organizacji. Osiągając właściwą równowagę między możliwościami wewnętrznymi a outsourcingiem, można skutecznie chronić swoją firmę i dane klientów w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie zagrożeń.


Referencje

 1. IBM Security. (2022). Raport o kosztach naruszenia bezpieczeństwa danych 2022. Link
 2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Link
 3. Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Link
 4. Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISSP). Link
 5. Certyfikowany etyczny haker (CEH). Link