Table of Contents

zagrożenia są coraz większym problemem dla organizacji każdej wielkości. Zagrożenia wewnętrzne to te powodowane przez pracowników, wykonawców lub partnerów, którzy mają dostęp do wrażliwych danych i systemów. Osoby te mogą wyrządzić szkody organizacji, kradnąc dane, wprowadzając złośliwe oprogramowanie lub narażając systemy. W tym artykule omówimy najlepsze praktyki zabezpieczania organizacji przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Wprowadzenie

Wprowadzenie to pierwsza sekcja artykułu, która wyznacza scenę dla tego, co ma nadejść. W tej sekcji omówimy znaczenie bezpieczeństwa zagrożeń wewnętrznych i wprowadzimy tematy, które będziemy omawiać w artykule.

Zagrożenia wewnętrzne mogą być trudniejsze do wykrycia i zapobiegania niż zagrożenia zewnętrzne. Wynika to z faktu, że insiderzy mają już dostęp do systemów i danych, co ułatwia im ich kradzież lub uszkodzenie. Według badania przeprowadzonego przez Verizon, 60% zagrożeń wewnętrznych zostało popełnionych przez pracowników z uprzywilejowanym dostępem.

Aby chronić swoją organizację przed zagrożeniami wewnętrznymi, potrzebujesz kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która obejmuje rozwój polityki, szkolenia i kontrole techniczne. W następnych sekcjach zagłębimy się w każdy z tych obszarów.


Rozwój polityki

Tworzenie zasad to proces tworzenia zasad, które określają oczekiwane zachowanie pracowników, wykonawców i partnerów. Zasady powinny obejmować takie tematy, jak dopuszczalne wykorzystanie zasobów firmy, kontrola dostępu i zgłaszanie incydentów. Dzięki jasnym zasadom pracownicy zrozumieją, czego się od nich oczekuje i co się stanie, jeśli naruszą zasady.

Zasady powinny być regularnie przeglądane i aktualizowane, aby zapewnić ich aktualność i skuteczność. Podczas opracowywania polityk ważne jest, aby zaangażować interesariuszy ze wszystkich obszarów organizacji. Gwarantuje to, że polityka jest kompleksowa i uwzględnia potrzeby wszystkich działów.

Kolejnym ważnym aspektem rozwoju polityki jest egzekwowanie. Polityki są skuteczne tylko wtedy, gdy są egzekwowane konsekwentnie i sprawiedliwie. Organizacje powinny mieć wdrożony proces zgłaszania naruszeń polityk oraz powinny badać i podejmować odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.


Szkolenie

Szkolenie jest istotnym elementem każdej strategii bezpieczeństwa. Pracownicy, wykonawcy i partnerzy powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad i procedur bezpieczeństwa organizacji. Obejmuje to takie tematy, jak zarządzanie hasłami, świadomość phishingu i zgłaszanie incydentów.

Szkolenie powinno być zapewnione wszystkim nowym pracownikom i powinno być regularnie powtarzane dla obecnych pracowników. Gwarantuje to, że pracownicy są na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i wiedzą, jak na nie reagować. Ponadto organizacje powinny zapewnić ukierunkowane szkolenia pracownikom z uprzywilejowanym dostępem do wrażliwych danych i systemów.

Security awareness Szkolenia mogą przybierać różne formy, w tym kursy online, szkolenia osobiste i symulacje ataków phishingowych. Organizacje powinny wybrać format, który najlepiej pasuje do ich pracowników i powinny śledzić ukończenie szkolenia, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy przeszli niezbędne szkolenie.


Kontrola techniczna

Kontrole techniczne to środki techniczne, które organizacje wprowadzają w celu zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym. Środki te obejmują kontrolę dostępu, systemy monitorowania i rozwiązania zapobiegające utracie danych (DLP).

Kontrole dostępu służą do ograniczania dostępu do wrażliwych danych i systemów. Organizacje powinny stosować zasadę najmniejszych uprawnień podczas przyznawania dostępu pracownikom, wykonawcom i partnerom. Oznacza to, że pracownicy powinni mieć tylko taki dostęp, jakiego potrzebują do wykonywania swojej pracy, i nie więcej.

Systemy monitorowania są wykorzystywane do wykrywania podejrzanej aktywności w sieci organizacji. Obejmuje to takie działania, jak uzyskiwanie dostępu do poufnych danych poza normalnymi godzinami pracy lub próby uzyskania dostępu do danych, do których pracownik nie ma uprawnień.

Rozwiązania zapobiegania utracie danych (DLP) służą do zapobiegania eksfiltracji wrażliwych danych przez pracowników. Rozwiązania DLP mogą monitorować wychodzący ruch sieciowy i uniemożliwiać pracownikom wysyłanie poufnych danych poza organizację.


Wnioski

Zagrożenia wewnętrzne mogą stanowić znaczące ryzyko dla organizacji, ale istnieją kroki, które można podjąć, aby się przed nimi chronić. Opracowując jasne zasady, zapewniając kompleksowe szkolenia i wdrażając kontrole techniczne, można zmniejszyć ryzyko zagrożeń wewnętrznych. Pamiętaj, aby regularnie przeglądać i aktualizować swoją strategię bezpieczeństwa, aby wyprzedzać ewoluujące zagrożenia. Dzięki proaktywnemu podejściu do bezpieczeństwa możesz chronić swoją organizację przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Referencje