Table of Contents

Wprowadzenie:

Komputery stały się istotnym aspektem naszego codziennego życia, a wraz z tym znacznie wzrosła potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa danych. Wśród różnych metod stosowanych do zabezpieczenia danych w tranzycie, SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security) są powszechnie stosowanymi protokołami. Jednak wraz z rozwojem technologii starsze wersje tych protokołów stają się podatne na cyberataki. W tym artykule omówimy kroki mające na celu utwardzenie komputerów poprzez wyłączenie SSL i wszystkich wersji TLS 1.2 i niższych, aby zachować bezpieczeństwo danych.

Dlaczego warto wyłączyć SSL i TLS 1.2 i niższe?

Starsze wersje SSL i TLS są podatne na kilka zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption), BEAST (Browser Exploit Against SSL/TLS) i Heartbleed. Ataki te mogą prowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji, co sprawia, że kluczowe jest wyłączenie stosowania przestarzałych protokołów.

Wyłączenie SSL i TLS 1.2 i niższych w systemie Windows:

W systemie Windows proces wyłączenia protokołów SSL i TLS 1.2 i niższych można osiągnąć poprzez edytor rejestru. Poniżej znajduje się skrypt powershell do wykonania zadania:

Function Disable-Protocol {
  param (
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$Protocol
  )
  $ServerPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$Protocol\Server"
  $ClientPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$Protocol\Client"
  New-Item -Path $ServerPath -Force
  New-Item -Path $ClientPath -Force
  Set-ItemProperty -Path $ServerPath -Force -Name Enabled -Type "DWORD" -Value 0
  Set-ItemProperty -Path $ServerPath -Force -Name DisabledByDefault -Type "DWORD" -Value 1
  Set-ItemProperty -Path $ClientPath -Force -Name Enabled -Type "DWORD" -Value 0
  Set-ItemProperty -Path $ClientPath -Force -Name DisabledByDefault -Type "DWORD" -Value 1
}
# Disable SSL v2
Disable-Protocol -Protocol "SSL 2.0"
# Disable SSL v3
Disable-Protocol -Protocol "SSL 3.0"
# Disable TLS 1.0
Disable-Protocol -Protocol "TLS 1.0"
# Disable DTLS 1.0
Disable-Protocol -Protocol "DTLS 1.0"
# Disable TLS 1.1
Disable-Protocol -Protocol "TLS 1.1"
# Disable DTLS 1.1
Disable-Protocol -Protocol "DTLS 1.1"

function Set-NETStrongAuthentication {
  param(
    [string]$RegistryPath,
    [string]$Name,
    [string]$Type,
    [int]$Value
  )
  Set-ItemProperty -Path $RegistryPath -Force -Name $Name -Type $Type -Value $Value
}

$NETVersions = @("2.0.50727", "3.0", "4.0.30319")

foreach ($version in $NETVersions) {
  Set-NETStrongAuthentication -RegistryPath "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v$version" -Name SchUseStrongCrypto -Type "DWORD" -Value 0x00000001
  Set-NETStrongAuthentication -RegistryPath "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v$version" -Name SystemDefaultTlsVersions -Type "DWORD" -Value 0x00000001
  Set-NETStrongAuthentication -RegistryPath "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v$version" -Name SchUseStrongCrypto -Type "DWORD" -Value 0x00000001
  Set-NETStrongAuthentication -RegistryPath "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v$version" -Name SystemDefaultTlsVersions -Type "DWORD" -Value 0x00000001
}

Wyłączenie SSL i TLS 1.2 i niższych w systemie Linux:

W systemie Linux proces wyłączenia SSL i TLS 1.2 i poniżej można osiągnąć poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego OpenSSL. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Otwórz terminal i zaloguj się jako root.
 2. Przejdź do pliku konfiguracyjnego OpenSSL. Zazwyczaj znajduje się on pod adresem /etc/ssl/openssl.cnf.
 3. Otwórz plik za pomocą edytora tekstu, takiego jak nano lub vim.
 4. Zlokalizuj dyrektywę SSLProtocol i ustaw jej wartość na -TLSv1.2.
 5. Zapisz plik i zamknij edytor tekstu.
 6. Uruchom ponownie usługi korzystające z OpenSSL, takie jak Apache czy Nginx, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Wnioski:

Wyłączając SSL i wszystkie TLS w wersji 1.2 i niższej, możesz utwardzić bezpieczeństwo swojego komputera i chronić wrażliwe informacje przed potencjalnymi cyberzagrożeniami. Jest to prosty proces, który można wykonać przy minimalnym wysiłku, co czyni go krytycznym aspektem utrzymania bezpieczeństwa komputera. Wdrażając kroki opisane w tym artykule, możesz zabezpieczyć swoje dane i zapobiec cyberatakom, zmniejszając tym samym ryzyko narażenia wrażliwych informacji.

Należy pamiętać, że chociaż wyłączenie tych starszych wersji protokołów SSL i TLS może poprawić bezpieczeństwo komputera, może również wpłynąć na kompatybilność z niektórymi starszymi systemami. Dlatego przed pełnym wdrożeniem wprowadzonych zmian należy dokładnie przetestować je i upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na system.

Podsumowując, utwardzenie komputera poprzez wyłączenie protokołu SSL i wszystkich wersji TLS 1.2 i niższych jest krytycznym krokiem w utrzymaniu bezpieczeństwa poufnych informacji i zapobieganiu cyberatakom. Kroki przedstawione w tym artykule stanowią prosty przewodnik po zabezpieczeniu komputera, ułatwiając osobom i organizacjom wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa.