Table of Contents

Przewodnik dla początkujących po analizie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

W miarę jak krajobraz zagrożeń wciąż ewoluuje, bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz ważniejszą kwestią zarówno dla osób prywatnych, jak i organizacji. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyprzedzenie potencjalnych zagrożeń jest wykorzystanie threat intelligence.


Czym jest analiza zagrożeń?

Analiza zagrożeń to proces analizowania danych w celu zrozumienia potencjalnych zagrożeń i ich charakterystyki. Obejmuje gromadzenie i analizowanie informacji o znanych i nieznanych zagrożeniach w celu lepszego zrozumienia taktyki, technik i procedur (TTP) stosowanych przez atakujących. Informacje te można następnie wykorzystać do poprawy stanu bezpieczeństwa organizacji poprzez identyfikację słabych punktów i potencjalnych wektorów ataku.

Dlaczego analiza zagrożeń jest ważna?

Analiza zagrożeń jest ważna, ponieważ pozwala organizacjom na proaktywną obronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Rozumiejąc taktyki, techniki i procedury stosowane przez atakujących, organizacje mogą lepiej chronić się przed przyszłymi atakami. Analiza zagrożeń może również pomóc organizacjom identyfikować słabe punkty w ich infrastrukturze, umożliwiając im podjęcie kroków w celu wyeliminowania tych słabości, zanim zostaną one wykorzystane.


Rodzaje analizy zagrożeń

Istnieją trzy główne rodzaje analizy zagrożeń:

 1. Strategic Threat Intelligence: Ten rodzaj analizy zagrożeń koncentruje się na długoterminowych trendach i zagrożeniach na wysokim poziomie. Jest często wykorzystywany przez kadrę kierowniczą i decydentów do informowania o planowaniu strategicznym i alokacji zasobów.

 2. **Taktyczna analiza zagrożeń: ** Taktyczna analiza zagrożeń ma bardziej operacyjny charakter i koncentruje się na bezpośrednich zagrożeniach i słabościach. Jest wykorzystywana przez analityków bezpieczeństwa i osoby reagujące na incydenty do ustalania priorytetów i reagowania na zagrożenia.

 3. Operacyjna analiza zagrożeń: Operacyjna analiza zagrożeń koncentruje się na szczegółach technicznych określonych zagrożeń, takich jak malware lub kampanie phishingowe. Jest wykorzystywana przez analityków bezpieczeństwa do identyfikacji i reagowania na konkretne zagrożenia.

Jak korzystać z analizy zagrożeń

Proces korzystania z analizy zagrożeń obejmuje kilka kroków:

 1. Gromadzenie: Pierwszym krokiem w korzystaniu z analizy zagrożeń jest gromadzenie odpowiednich danych. Może to obejmować dane z różnych źródeł, takich jak open source intelligence, dark web monitoring i internal network logs.

 2. Analiza: Po zebraniu danych należy je przeanalizować w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i słabych punktów. Może to obejmować wykorzystanie różnych narzędzi i technik, takich jak uczenie maszynowe i eksploracja danych.

 3. Rozpowszechnianie: Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, informacje muszą zostać rozpowszechnione wśród odpowiednich stron. Może to obejmować analityków bezpieczeństwa, osoby reagujące na incydenty i decydentów.

 4. Działanie: Na koniec należy podjąć działania w oparciu o uzyskane informacje. Może to obejmować podjęcie kroków w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach lub zareagowanie na trwający atak.


Rodzaje źródeł informacji o zagrożeniach

Kanały analizy zagrożeń zapewniają organizacjom możliwość otrzymywania aktualnych informacji o potencjalnych zagrożeniach. Istnieje kilka formatów kanałów informacji o zagrożeniach, w tym:

 1. STIX i TAXII: STIX (Structured Threat Information Expression) to format open-source dla zautomatyzowanych kanałów informacji o zagrożeniach. Jest on ściśle powiązany z TAXII (Trusted Automated eXchange of Intelligence Information), protokołem administracyjnym, który zapewnia ramy do organizowania i dystrybucji danych w formacie STIX.

 2. OpenIOC: OpenIOC to format XML służący do przekazywania danych IoC (Indicator of Compromise). Został on opracowany przez Mandiant/FireEye i jest darmowy.

 3. MAEC: Malware Attribute Enumeration and Characterization (MAEC) to projekt typu open-source, który tworzy szereg układów, które mogą być używane do wysyłania lub wyodrębniania informacji o zagrożeniach dotyczących złośliwego oprogramowania.

Informacje o zagrożeniach mogą być również dostarczane w formatach JSON i CSV.


Najlepsze praktyki korzystania z analizy zagrożeń

Oto kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać podczas korzystania z analizy zagrożeń:

 1. Zintegruj analizę zagrożeń z istniejącymi operacjami bezpieczeństwa: Analiza zagrożeń jest najbardziej skuteczna, gdy jest zintegrowana z istniejącymi operacjami bezpieczeństwa organizacji. Może to obejmować integrację informacji o zagrożeniach z systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) lub innymi narzędziami bezpieczeństwa.

 2. Używaj wielu źródeł informacji o zagrożeniach: Poleganie na jednym źródle informacji o zagrożeniach może być niebezpieczne, ponieważ może nie zapewniać pełnego obrazu krajobrazu zagrożeń. Zamiast tego organizacje powinny korzystać z wielu źródeł informacji o zagrożeniach, aby mieć pewność, że są świadome wszystkich potencjalnych zagrożeń.

 3. Zapewnij jakość informacji o zagrożeniach: Nie wszystkie informacje o zagrożeniach są sobie równe. Ważne jest, aby upewnić się, że wykorzystywane informacje o zagrożeniach są dokładne, aktualne i istotne dla organizacji. Może to obejmować korzystanie z różnych źródeł i narzędzi do weryfikacji informacji.

 4. Automatyzuj procesy analizy zagrożeń tam, gdzie to możliwe: Procesy analizy zagrożeń mogą być czasochłonne i wymagać dużej ilości zasobów. Automatyzacja tych procesów, taka jak wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych o zagrożeniach, może pomóc organizacjom w skuteczniejszym identyfikowaniu zagrożeń i reagowaniu na nie.

 5. Szkolenie personelu bezpieczeństwa w zakresie analizy zagrożeń: Analiza zagrożeń jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest rozumiana i wykorzystywana przez pracowników ochrony. Organizacje powinny zapewnić szkolenia i edukację w zakresie analizy zagrożeń, aby upewnić się, że pracownicy ochrony są przygotowani do jej skutecznego wykorzystania.

 6. Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją strategię analizy zagrożeń: Krajobraz zagrożeń stale ewoluuje, a strategie analizy zagrożeń muszą ewoluować wraz z nim. Regularne przeglądanie i aktualizowanie strategii analizy zagrożeń może pomóc w zapewnieniu, że organizacja jest przygotowana do reagowania na nowe zagrożenia.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, organizacje mogą skutecznie wykorzystywać analizę zagrożeń, aby poprawić swoją pozycję w zakresie cyberbezpieczeństwa i wyprzedzać potencjalne zagrożenia.


Źródła informacji o zagrożeniach

Dostępnych jest wiele źródeł informacji o zagrożeniach. Oto niektóre z najlepszych:

 1. CrowdStrike Falcon Intelligence: Jest to usługa oparta na chmurze, która oferuje zautomatyzowane kanały wysyłane bezpośrednio do usług bezpieczeństwa. Usługa zapewnia raporty czytelne dla człowieka i może być zintegrowana z narzędziami bezpieczeństwa innych firm. CrowdStrike Falcon Intelligence oferuje bezpłatną wersję próbną oprogramowania i jest dostępny w trzech poziomach planów.

 2. AlienVault Open Threat Exchange: Jest to bezpłatna kolekcja informacji o zagrożeniach, która codziennie przetwarza ponad 19 milionów nowych rekordów IoC. Usługa dostarcza informacje o zagrożeniach w różnych formatach, w tym STIX, OpenIoC, MAEC, JSON i CSV. Każda instancja kanału jest nazywana “impulsem” i można zdefiniować swoje wymagania, aby uzyskać określone wstępnie przefiltrowane dane.

 3. FBI InfraGard: Ten kanał informacji o zagrożeniach od FBI jest dostępny bezpłatnie i cieszy się dużym autorytetem. Kanały są podzielone na kategorie według branży zgodnie z definicją Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury, zapewniając filtrowaną listę IoC zgodnie z sektorem działalności. Dołączenie do usługi umożliwia również zapisanie się do lokalnego oddziału, co stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi lokalnymi liderami biznesu.

 4. Anomali ThreatStream: Ta usługa agregująca konsoliduje źródła informacji o zagrożeniach z wielu źródeł do jednego. Usługa wykorzystuje sztuczną inteligencję do filtrowania fałszywych alarmów i nieistotnych ostrzeżeń, a także obsługuje dane TTP i IoC. Anomali ThreatStream tworzy zautomatyzowany kanał dla oprogramowania zabezpieczającego i raport czytelny dla człowieka. Narzędzie może być uruchamiane lokalnie jako maszyna wirtualna lub dostępne jako SaaS.

 5. Mandiant Threat Intelligence: Ta wysoce szanowana usługa analizy zagrożeń oferuje regularne kanały w różnych formatach, w tym raporty dla analityków i dane wejściowe dla oprogramowania. Informacje obejmują zarówno IoC, jak i TTP, a dostępna jest bezpłatna wersja usługi.

Korzystając z tych źródeł informacji o zagrożeniach, organizacje mogą być na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami i chronić się przed cyberatakami.


Podsumowanie

W dzisiejszym krajobrazie zagrożeń ważniejsze niż kiedykolwiek jest dla organizacji wykorzystanie analizy zagrożeń w celu ochrony przed cyberatakami. Analiza zagrożeń może zapewnić cenny wgląd w potencjalne zagrożenia i pomóc organizacjom w skuteczniejszym identyfikowaniu i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, takimi jak integracja analizy zagrożeń z istniejącymi operacjami bezpieczeństwa, korzystanie z wielu źródeł analizy zagrożeń, zapewnianie jakości analizy zagrożeń oraz regularne przeglądanie i aktualizowanie strategii analizy zagrożeń, organizacje mogą zmaksymalizować korzyści płynące z analizy zagrożeń.

Dostępnych jest wiele źródeł informacji o zagrożeniach, w tym zbiory pochodzące z tłumu, usługi agregujące i wysoce szanowane usługi analizy zagrożeń. Korzystając z tych źródeł informacji o zagrożeniach, organizacje mogą być na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami i chronić się przed cyberatakami.

Podsumowując, analiza zagrożeń jest niezbędnym narzędziem dla organizacji, aby skutecznie chronić się przed cyberzagrożeniami. Wykorzystując źródła informacji o zagrożeniach i stosując się do najlepszych praktyk, organizacje mogą wyprzedzać potencjalne zagrożenia i minimalizować ryzyko cyberataku.